6% ОТСТЪПКА

Пускане на видеото

Всеки клиент заплатил дължимата си сума в срок, получава допълнителна отстъпка в размер на 6% от данъчната основа на начислената му топлинна енергия.