Топ 10 актуални въпроси и отговори от националния телефон 0700 89 032.

В случаите в който топломерите, разпределителите и водомерите ви се отчитат веднъж годишно, отчетния период обхваща периода от 01 май предходната година до 30 април тази година. След края на отоплителния сезон, които е 30 април, стартира кампанията за отчитане на уредите за дялово разпределение и изготвяне на изравнителните сметки за топлинна енергия за периода.

Фирмата за дялово разпределения изготвя график за отчета на индивидуалните уреди за разпределение за всяка сграда. На видно място се поставят съобщения за две дати за отчет на уредите, като първата дата е в работен ден, а следващата е в почивен ден.

Клиентите е необходимо да осигурят достъп за отчет на уредите си на една от двете дати, съгласно нормативните изисквания. Топлинния счетоводител трябва да приключи отчета на уредите до 10 юли (чл. 70, ал. 5 от Наредбата за топлоснабдяване) .

Фирмата за дялово разпределение която обслужва Етажната собственост е задължена в срок до 10 юли на текущата година да извърши извършва отчета на уредите за дялово разпределение(чл. 70, ал. 5 от Наредбата за топлоснабдяване). Ако клиента не е осигурил достъп да своите уреди, в двете предвидени дати за отчет на уредите е необходимо да се свърже с ФДР която обслужва Етажната собственост.

При неосигуряване на достъп до индивидуалните уреди, разпределението на топлинната енергия ще бъде извършени съгласно Методиката за разпределение в Наредбата за топлоснабдяване.

“Топлофикация Враца“ ЕАД предлага на своите клиенти възможност за заплащане на дължимата сума за топлинна енергия по различни начини – в брой, онлайн и по банков път.

Възможностите за плащане в брой са на касите на дружеството, на касите на Български пощи, по електронен път чрез системите Epay, EasyPay, както и по банков път по сметки, описани във фактурите или в сайта на Дружеството: www.toplo–vr.com, раздел „Плащане на сметки”.

Всички битови клиенти на Топлофикация могат да проверят месечната си сметка по следните начини:

  • Онлайн – след въвеждане на абонатен №.
  • Предлагаме и услугата „е–фактура“. Като за целта трябва да посетите офиса на дружеството – гр. Враца, Aдминистративната сграда на "Топлофикация Враца" ЕАД на ул. “Максим Горки”, № 9, за подаване на заявление–декларация за предоставяне на услугата „Електронна фактура”.

 

След изготвянето на изравнителната сметка от топлинния Ви счетоводител, Вие знаете реално консумираната топлинна енергия. При сравняване с прогнозно количество топлинна енергия, което сте заплащали през изминалия отчетен период, Вие имате да доплащате или да Ви се възстановят суми за топлинна енергия.

Ако желаете сумата за топлинна енергия която дружеството има да Ви възстановява, да Ви бъде преведена по банков път, е необходимо да посетите офиса на дружеството – гр. Враца, Aдминистративната сграда на "Топлофикация Враца" ЕАД на ул. “Максим Горки”, № 9 и да подадете лично или чрез пълномощник – ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМА, като приложите и описаните документи в заявлението.

Единствения начин за проверка какви са задълженията ми за доставена топлинна енергия, е да посетите офиса на дружеството – гр. Враца, Aдминистративната сграда на "Топлофикация Враца" ЕАД на ул. “Максим Горки”, № 9.