Самоотчет

Месечен самоотчет с топлинен счетоводител Топлофикация Враца

Можете да въведете Вашите данни за топломери и водомери само ако имате създаден профил в системата.

Ако нямате профил, моля попълнете коректно формата за регистрация и изчакайте одобрение от администратор.

Важно!

Вашите показания ще се предават на служител на дружеството за контрол и изготвяне на реални месечни сметки за потребената топлинна енергия. Самоотчетът може да направите на датата за отчет на водомера пред подгревателя и топломера в АС, които съвпадат с индивидуалния отчет /чл.73, ал.2 от НТ/. Моля обърнете внимание, че ще се взимат показания, подадени при това условие и носите отговорност за верността на подадените данни. Може да видите графиците за инкасиране от залепените предварително съобщения в етажните собствености или от сайта

/график/

От самоотчет може да се възползвате само, ако индивидуалните Ви уреди /в т.ч. и водомер за топла вода/ са изрядни и с преминала метрологична проверка в срок десет години и отчетът за предходния месец е направен от инкасатор. Максималният срок, в който е възможно инкасатор да не отчита уредите е едномесечен.