Доставка на тръби 17.03.20

Възстановяване на настилки 11.03.20

Аварийна доставка на турбокомпресор 24.02.20

Отпечатване, окомплектоване и доставка на ваучери за храна 21.02.20

Обявление настилки 29.01.20

Възстановяване настилки от асфалт, бетон и тротоарни плочи

Извършване на диагностика, планово техническо обслужване и аварийни

Планово техническо обслужване и аварийни ремонти на Двигател jenbacher

Отпечатване, окомплектоване и доставка на ваучери за храна 04.02.19

Основен ремонт на газов двигател ge jenbacher