Отопление

При сграда етажна собственост е топлофицирана цялата сграда, а не всеки апартамент по отделно. Според Закона за енергетиката всички абонати, които живеят в топлофицирана сграда независимо на кой етаж живеят, участват при разпределението на енергията от сградната инсталация. Това е система от тръби, които преминават през сутерена, в стените или открито през общите коридори и през всички помещения в жилищата. Чрез тези тръби топлата вода достига до радиаторите и преминава през тях.

Решение за отказ от централно топлоподаване е възможно единствено за цялата топлофицирана сграда, за което се изисква надлежно решение на Общото събрание на собствениците на етажна собственост (чл.153, ал.2 от Закона за енергетика). В рамките на СЕС е възможно да спреш топлоподаването от спирателната арматура, като ще получаваш отдадена топлина от съседи и вътрешната сградна инсталация.

ВОИ е част от сградата и е собственост на всички собственици в СЕС. Така поддръжката ѝ е отговорност на етажната собственост. Топлофикация може да съдейства чрез множество услуги по ВОИ на собствениците да извършат всички необходими ремонти.

След закупуване или подмяна на радиатори е необходимо да се обърнеш към твоя топлинен счетоводител. Той ще изчислява мощността на радиатора според параметрите му и ще програмира индивидуалното разпределително устройство (ИРУ). “Топлофикация Враца“ ЕАД може да извърши смяна на радиатор тук ще намериш нужната информация.

За да се изключи топлоподаването към щранг лира, се изисква писмено съгласие на всички потребители по съответната вертикала, откъдето минава тази щранг лира. Подава се заявление с приложен протокол с изразено писмено съгласие на всички потребители. При техническа възможност се извършва прекратяване на топлоподаването към посочената щранг лира. При извършване на отделянето служителите на “Топлофикация Враца“ ЕАД изготвят протокол и същият, се изпраща за обработка към твоя топлинен счетоводител.