24 часова готовност на аварийно-диспечерската служба за незабавно действие при възникване на аварийна ситуация. Разполага с екипи, които могат да бъдат повикани на посочените телефони по всяко време на денонощието.

Телефони за информация и сигнали:

За аварии:
НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН: 0700 89 032

В работни дни – от 8:30 ч. до 16:45 ч. – тел: 092/ 66 83 16; 092/ 66 83 23; 092/ 62 07 30

В работни дни – от 16:45 ч. до 8:30 ч. и в почивни дни – 092/ 66 83 23 и 0888/ 020 027

За информация и проверка на сметки и задължения:

тел: 092/ 66 83 20; 092/ 66 83 21

Аварийно-диспечерската служба има задача да поддържа непрекъсната денонощна готовност за отстраняване на аварии и повреди в топлофикационната система. При сигнал за конкретна повреда в мрежата или в абонатната станция да локализира, изолира и обезопаси повредения участък.

При сигнал от клиентите на „Топлофикация Враца” EАД за повреда в сградната инсталация, аварийно-диспеческата служба отива на посочения адрес, за да спре и източи повредената инсталация и така да предотврати евентуално нанасяне на щети или нараняване на обитател в сградата.

Задължение е на абонатите от сградата, в която се е случила аварията, да осигурят до идването на аварийния екип достъп до абонатната станция.

По правило ключове от абонатната станция има във всяка топлофицирана сграда и те се намират обикновено при председателя на етажната собственост или при лицето, упълномощено да отговаря за абонатната станция.