^НАЧАЛО


ПРОВЕРКА НА СМЕТКА ПО АБОНАТЕН НОМЕР ЗА ИНФО 092/ 66 83 20


Гласувайте за нас

BGtop

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПАРТНЬОРИ

АНКЕТА

Кой вариант на разпределение на топлинна енергия бихте избрали?

С топлинен счетоводител "Топлофикация" - 86.3%
С топлинен счетоводител друга фирма - 2%
разпределение на база индивидуално договаряне с горна граница на сметка за радиатор - 11.8%

Total votes: 51
The voting for this poll has ended on: 31 Дек 2015 - 00:00

             

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

“Топлофикация Враца” ЕАД уведомява своите абонати, че са налице условията по Наредба № 16-334 от 6 април 2007г. за топлоснабдяването и пускане на отоплението за сезон 2017/2018 г., във връзка с влошените метеорологични условия и неблагоприятната прогноза за следващите дни. Пускането ще става поетапно  от 27.10.2017 г. (петък) в следния ред:

- детски и болнични заведения;

- училища;

- битови абонати;

- стопански  учреждения.

 

Изп. Директор:

/ инж. Радослав Михайлов /

                           

 


 

                                      СЪОБЩЕНИЕ

“Топлофикация – Враца” ЕАД уведомява своите абонати, че на 24.10.2017г. и 26.10.2017г.  за времето от 08.00 часа до 17.00 часа в ЦГЧ ще има смущения в топлоподаването.

                                         

 


 

                                           СЪОБЩЕНИЕ  

“Топлофикация Враца” ЕАД уведомява своите абонати, че има готовност да стартира новия отоплителен сезон. Според изискванията на нормативната уредба общото включване ще започне, когато бъдат изпълнени двете изисквания-три последователни дни със средноденонощна температура по-ниска от +12С и прогноза от НИМХ–БАН за трайно застудяване. Дружеството следи промените и тенденциите и ще реагира съобразно климатичните условия и нормативните изисквания. Абонати в сгради-етажна собственост желаещи предварително пускане на отоплението е необходимо да представят в дружеството заявление и протокол от решение на Общото събрание, подписан от 2/3 от живущите за по-ранно включване на отоплението.

Детските заведения, училищата, здравните заведения и стопанските учреждения също могат да поискат предварително пускане на отоплението, като за това е достатъчно директорът да изпрати писмена молба до “Топлофикация Враца” ЕАД. Призоваваме абонатите да приключат ремонтите по вътрешните отоплителни инсталации и да ги запълнят. При запълване вентилите на отоплителните тела трябва да са отворени на максимална степен, за да не се налага допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела след пускане на отоплението, както и да проверят електронните си уреди за дялово разпределение. В случай, че дисплеят им е угаснал, клиентите трябва незабавно да потърсят съдействие от обслужващата ги фирма – топлинен счетоводител.

Абонатите, които не са готови за въвеждане на отоплителните  инсталации в режим за отопление да оставят съобщение на подходящо място в абонатната станция.

 

Изп. Директор:

 

/ инж. Радослав Михайлов /

 

 

 


 

                                          СЪОБЩЕНИЕ

“Топлофикация – Враца” ЕАД уведомява своите абонати, че на 12.10.2017 г. за времето от 07.00 часа до 17.00 часа в ЦГЧ ще има смущения в топлоподаването.

                                          


 

                                          СЪОБЩЕНИЕ

„Топлофикация-Враца” ЕАД, уведомява своите абонати, живущи на адреси:
ул.”Ген.Леонов”№65;75;60;62
ул.”Екз.Йосиф” № 20;59;61;63, ул.”Г.Бързашки” №16, ул”Речка” №8, ул.”Грънчарска” №6; ул.”Одрин” № 3; ул.”Баба Йота” №2, че на 15.08.2017 година от 07.00 до 19.00 часа ще има смущения в топлоподаването
.

 


 

                                            СЪОБЩЕНИЕ

“Топлофикация – Враца” ЕАД уведомява своите абонати, че на 08.08.2017 г. за времето от 06.30 часа до 19.30 часа ще има смущения в топлоподаването.

 


 

                                           СЪОБЩЕНИЕ

“Топлофикация – Враца” ЕАД уведомява своите абонати, че изравнителните сметки за консумирана топлинна енергия за сезон 2016/2017 г. са изготвени. Същите могат да бъдат платени в паричен салон на дружеството от 06.07.2017г., както и на касите на Български пощи в гр.Враца и Изипей АД в цялата страна.

При неосигурен достъп за отчет и основателни рекламации от абонати, относно изравнителните сметки считано до 29.09.2017 г. (ПЕТЪК) е възможно тяхното преизчисление.

Равните вноски за сезон 2017/2018 г. ще бъдат от месец юли 2017 год. до месец май 2018 год. и последваща изравнителна. Същите ще са изчислени на база реална консумация за сезон 2016/2017 г. при цена на топлинната енергия утвърдена от КЕВР и ще бъдат подновени на всички абонати заплащали по този начин до настоящия момент. Абонати желаещи да коригират стойността на изчислената равна вноска да заповядат в паричен салон на дружеството на ул.”Максим Горки” №9 за преподписване на договор.

На абонати, заплатили повече топлинна енергия от тяхната реална консумация, надвзетите суми, при желание от тяхна страна ще бъдат възстановени при касова наличност във времето от 1330ч. до 1600ч., всеки работен ден или приспадани от бъдещи задължения. Съветваме абонатите с големи суми за възстановяване да се информират за възможността да ги получат след предварителна заявка на телефон  092 668 320; 092 668 321 и 0888 077 044.

Сумите ще бъдат възстановявани лично на титулярите на партиди срещу представен документ за самоличност или изрично пълномощно с нотариална заверка на подписите на касите в управлението на дружеството.

 

От ръководството


 

СЪОБЩЕНИЕ

“Топлофикация – Враца” ЕАД уведомява своите абонати, че с РЕШЕНИЕ № Ц-18 от 01.07.2017 г. 

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърждава изменение на  пределната цена на

топлинната енергия и определя преференциална цена на електрическата енергия, произведена по

комбиниран начин на  “Топлофикация- Враца “ ЕАД  считано от 01.07.2017 год. както следва:

 

 

1. Преференциална цена на електрическата енергия  без ДДС – 178,40 лв./ МВтч, в т.ч.

       - индивидуални разходи за единица енергия – 140,40 лв./ МВтч ;

       - добавка по чл.33, ал. 3 от ЗЕ – 38,00 лв./ МВтч ;

 

 

      2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС

     -  75,50 лв./ МВтч


 

СЪОБЩЕНИЕ

“Топлофикация – Враца” ЕАД уведомява своите абонати, че във връзка с промяна на цената на топлинната енергия започва извънреден отчет на общите топломери и водомери в абонатните станции на всички топлоснабдени сгради в града. До 10.04.2017 г. вкл. техниците ще посетят всички сгради и ще извършат междинен отчет, като показанията ще бъдат записани на констативен протокол в абонатната станция.

За абонати, сключили договор с “Топлофикация – Враца” ЕАД за месечен отчет по дялово разпределение на топлоенергията ще се  извърши отчет на индивидуалните водомери за топла вода без предварително известяване на 10.04.2017 г. след 18⁰⁰ ч.

Самоотчети на индивидуални водомери по желание на клиентите в периода до 11.04.2017 г.се приемат на телефони 092/668313 и 0888077044.


 

СЪОБЩЕНИЕ

“Топлофикация – Враца” ЕАД уведомява своите абонати, че с РЕШЕНИЕ № Ц-6 от 07.04.2017 г.  Комисията за енергийно и водно регулиране утвърждава изменение на  пределната цена на топлинната енергия и определя преференциална цена на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин на  “Топлофикация- Враца “ ЕАД  считано от 07.04.2017 год. както следва: 

1. Преференциална цена на електрическата енергия  без ДДС – 175,92 лв./ МВтч, в т.ч.

       - индивидуални разходи за единица енергия – 137,92 лв./ МВтч ;

       - добавка по чл.33, ал. 3 от ЗЕ – 38,00 лв./ МВтч ;

  2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС

     -  73,37 лв./ МВтч

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

“Топлофикация Враца” ЕАД уведомява своите абонати в сгради – етажна собственост, че считано от 31.03.2017г. /петък/ започва поетапно спиране на отоплението, тъй като са налице изискванията от Общите условия за продажба на топлинна енергия и  на Наредба № 16-334 за топлоснабдяването – три последователни дни със средноденонощна температура над +12 С и прогноза за трайно затопляне на времето. При желание от страна на клиентите, отоплението в отделните сгради може да остане включено. За тази цел е необходимо да има решение на общото събрание на етажната собственост. На основание на това решение упълномощено лице подава заявление в дружеството до 30.03.2017г./включително/.

 

 

инж. Радослав Михайлов

Изпълнителен Директор


СЪОБЩЕНИЕ

Топлофикация-Враца” ЕАД, уведомява своите абонати, че на 24.02.2017 г. за времето от 8.00 до 17.00 часа ще бъде преустановено топлоподаването в ж.к „Дъбника” за блокове с номера от 1 до 17 и бл. 147, блокове „Орбита” с номера от 3 до 7.
Без топлоподаване остават сградите на КАТ, Поща, училище „Цв.Кръстенякова” и
ОДЗ 4 и ОДЗ 5.

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

„Топлофикация-Враца” ЕАД, уведомява своите клиенти, че поради извършване на ремонтни дейности на топлопровод, ще бъде прекъснато топлоподаването до 17.00 часа за района на:

ж.к „Дъбника” № 7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;147

„Орбити” № 3;4;5;6;7

Училище „Н.Войводов” и ОДЗ „Зора”

Създадена е необходимата организация за приключването на ремонтните дейности и възстановяване на топлоподаването.

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

         “Топлофикация Враца” ЕАД, уведомява своите абонати, че са налице условията по Наредба № 16-334 от 6 април 2007 г. за топлоснабдяването.

Пускане на отоплението за сезон 2016/2017 г. във връзка с влошените метеорологични условия и неблагоприятната прогноза за следващите дни, ще става поетапно от 20.10.2016 г. (четвъртък) в следния ред:

- детски и болнични заведения;

- училища;

- битови абонати;

- стопански  учреждения.

       

 


 


СЪОБЩЕНИЕ

„Топлофикация-Враца” ЕАД, уведомява своите абонати, че има готовност да стартира новия отоплителен сезон. Според изискванията на нормативната уредба, общото включване ще започне, когато бъдат изпълнени двете изисквания-три последователни дни със средноденонощна температура по-ниска от +12 0С и прогноза от НИМХ-БАН за трайно застудяване.Абонати в сгради-етажна собственост желаещи предварително пускане на отоплението е необходимо да представят в дружеството заявление и подписано решение от Общото събрание за по-ранно включване на отоплението.

            Детските заведения, училищата, здравните заведения и стопанските учреждения също могат да поискат предварително пускане на отоплението, като за това е достатъчно директорът да изпрати писмена молба до „Топлофикация-Враца” ЕАД.

Призоваваме абонатите да приключат ремонтите по вътрешните отоплителни инсталации и да ги запълнят. При запълване вентилите на отоплителните тела трябва да са отворени на максимална степен, за да не се налага допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела след пускане на отоплението, както и да проверят уредите си за дялово разпределение. В случай, че дисплеят им е угаснал, клиентите трябва незабавно да потърсят съдействие от обслужващата ги фирма-топлинен счетоводител.

Абонатите, които не са готови за въвеждане на отоплителните инсталации в режим на отопление да оставят съобщение на подходящо място в абонатната станция.


 

                                         СЪОБЩЕНИЕ15.09.2016 г.

Топлофикация-Враца”ЕАД, уведомява своите клиенти, че поради извършване на ремонтни дейности на топлопровод, ще бъде прекъснато топлоподаването за района на:

ж.к ”Младост”, к-с „Иван Кинов”, МБАЛ „Хр.Ботев”АД и прилежащия район, к-с „Химик”, в района на Тубдиспансер, „Дом Майка и Дете” до 16.30 часа.

Създадена е необходимата организация за приключването на ремонтните дейности и ще се работи до възстановяване на топлоподаването.

„Топлофикация-Враца” ЕАД поднася извинения на засегнатите клиенти.


 

 

                              СЪОБЩЕНИЕ

 

„Топлофикация-Враца” ЕАД съобщава на своите абонати, че на 31.08.2016г. от 08:00 до 20:00 часа

ще бъде спряно топлоподаването в целият град поради планирана профилактика.
Моля да ни извините за причиненото неудобство.


 

 


 

СЪОБЩЕНИЕ               

„Топлофикация-Враца” ЕАД  уведомява своите абонати, че с РЕШЕНИЕ № Ц-18 от 30.06.2016г. Комисията за енергйно и водно регулиране утвърждава изменение на пределната цена на топлинната енергия и определя преференциалната цена на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин на "Топлофикация-Враца" ЕАД считано от 01.07.2016г. както следва:

1. Преференциална цена на електрическата енергия без ДДС - 155,80лв./МВтч, в т.ч

- индивидуални разходи за единица енергия - 117.80лв./МВтч

- добавка по чл.33, ал.3 от ЗЕ - 38.00лв./МВтч

2. Еднокомпонентна цена  на топлинна енергия  с топлоносител гореща вода без ДДС - 58,97лв./МВтч


 

 

СЪОБЩЕНИЕ                   

„Топлофикация-Враца” ЕАД съобщава на своите абонати, че на 29.06.2016г. от 08:00 до 17:00 часа в ж.к. „Дъбника” ще бъде спряно топлоподаването, а в ЦГЧ ще има смущения, поради авария.


                 

СЪОБЩЕНИЕ               

 

 "Топлофикация - Враца" ЕАД уведомява своите абонати, че с РЕШЕНИЕ № Ц - 5 от 31.03.2016година. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърждава изменение на пределната цена на топлинната енергия, произведена по комбиниран начин на "Топлофикация - Враца" ЕАД съчитано от 01.04.2016година. 

1. Преференциална цена на електрическата енергия без ДДС - 158,18лв./ МВтч, в т.ч.

-индивидуални разходи за единица енергия - 158,18лв./ МВтч

- добавка по чл.33, ал.3 от ЗЕ - 43,00лв./ МВтч

2. Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода без ДДС - 61,60лв./МВтч


СЪОБЩЕНИЕ                    

 

“Топлофикация – Враца” ЕАД уведомява своите абонати, че с РЕШЕНИЕ № Ц-034 от 30.09.2015 г. 

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърждава изменение напределната цена на

топлинната енергия и определя преференциална цена на електрическата енергия,

произведена по комбиниран начин на  “Топлофикация- Враца “ ЕАД  считано от 01.10.2015 год. както следва:

 

1. Преференциална цена на електрическата енергия  без ДДС – 192,82 лв./ МВтч, в т.ч.

 

- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 137,82 лв./ МВтч ;

- добавка по чл.33, ал. 3 от ЗЕ – 55,00 лв./ МВтч

     2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС

-  69,63 лв./ МВтч

 

С уважение,

инж. Радослав Михайлов

Изп. Директор


 

 

23.07.2015г.

                 Служителите на „Топлофикация – Враца“ ЕАД излязоха на протест

срещу проекта за изменение и допълнение на закона за енергетиката. Мълчаливият протест беше придружен с консумация на чаша студена вода. Така работниците в дружеството искаха да покажат, че не приемат и ca категорично против промените, които предвиждат създаване на фонд "Сигурност на електроенергийната система" и разходите, които трябва да правят за постъпленията в него.

Над 60 човека се събраха пред административната сграда на дружеството. Те коментираха, че са крайно обезверени и са загубили всякаква надежда да се борят с тежката държавна машина, която смазва всичко по пътя си. „Няма такава държава“, категорични са протестиращите. Скептичен за промяна беше и самият директор на врачанското дружество Радослав Михайлов, който заяви, че не вижда изход от ситуацията и възможност за реално решаване на проблемите. „Топлофикация-Враца" ЕАД осигурява топлинна енергия за над 11 100 битови, 124 бюджетни и 287 стопански потребители в най-бедния регион на България.

Според служителите на дружеството промените ще влошат допълнително тежкото финансовото състояние на „Топлофикация - Враца", породено от постоянния недостиг на оборотни средства за авансово плащане на природния газ и закъсняващите плащания на топлинната енергия от потребителите. За всеки е ясен резултатът - задълбочаващи се финансови и технически проблеми, водещи до невъзможност за изпълняване на лицензионните задължения.    

 


 

                                                             ДО МЕДИИТЕ

                                                                ПРОТЕСТ

Ние, работниците и служителите на „Топлофикация Враца”ЕАД не приемаме и  категорично протестираме срещу проекта за изменение и допълнение на Закона за енергетика,  който предвижда създаване на Фонд ”Сигурност на електроенергийната система” и разходите, които трябва да правим за постъпленията в него.

Със създаването на Фонд ”Сигурност на електроенергийната система” и вноските в размер на 5% от ежемесечните приходи от продажба на електрическа енергия се продължава политиката на рестрикции по отношение на топлофикационните дружества.

„Топлофикация-Враца” ЕАД  осигурява топлинна енергия за над 11100 битови, 124 бюджетни и 287 стопански потребители в най-бедния регион на България.

Промените ще влошат допълнително тежкото финансовото състояние на „Топлофикация – Враца”ЕАД, породено от постоянния недостиг на оборотни средства за авансово плащане на природния газ и закъсняващите плащания на топлинната енергия от потребителите.За всеки е ясен резултата -  задълбочаващи се  финансови и технически проблеми водещи до невъзможност да изпълняваме лицензионните си задължения.

Заявяваме, че на 23.07.2015г. от 13,00ч. до 14,00ч. пред Управлението на „Топлофикация – Враца”ЕАД  ще проведем мълчалив протест срещу промените, с които се създава Фонд ”Сигурност на електроенергийната система”.

Оставаме в готовност да предприемем и други позволени от закона действия, с които да покажем несъгласието си  с провежданата политика в областта на енергетиката и да защитим на правото си на работа в „Топлофикация-Враца” ЕАД.

 гр. Враца                                                                                 От работниците и служителите на

                                 „Топлофикация – Враца” ЕАД


 

 

Изравнителни сметки Топлофикация Враца 2015

 

“Топлофикация – Враца” ЕАД” уведомява своите абонати, че изравнителните сметки за

консумирана топлинна енергия за сезон 2014/2015 г. са готови. Същите са  качени

 

на касите на дружеството на 06.07.2015 г.

 

При осонователни рекламации от абонати, относно изравнителните сметки считано до 2

1.08.2015 г. (ПЕТЪК) е възможно тяхното преизчисление.

 

Равните вноски за сезон 2015/2016 г. ще бъдат от месец юли 2015 год. до месец

май 2016 год. и последваща изравнителна . Същите ще бъдат изчислени на база

реална консумация за сезон 2014/2015 г. и ще бъдат подновени на всички абонати

заплащали по този начин до сега. Абонати, които не желаят да продължават да

заплащат по този начин трябва да декларират това в дружеството ни, а  абонати

желаещи от сега да заплащат на равни вноски трябва да сключат договор в отдел

“Инкасо” на “Топлофикация – Враца” ЕАД до 31.07.2014 г.

 

На абонати, заплатили повече топлинна енергия от тяхната реална

консумация, надвзетите суми, при желание от тяхна страна ще бъдат

възстановени при касова наличност във времето от 1300ч. до 1600ч., всеки

работен ден. Съветваме абонатите с големи суми за възстановяване да се

информират за възможността да ги получат на телефон  092 668 320  и 092

 668 321.

 

Сумите ще се възстановяват срещу документ за самоличност на титуляра на

партидата на касите в управлението на дружеството.

 


 

Ръководството на “Топлофикация – Враца” ЕАД

 

уведомява своите абонати, че с РЕШЕНИЕ № Ц-025 от 30.06.2015 г.

Комисията за енергийно и водно регулиране, утвърждава изменение на  пределната цена на

топлинната енергия и определя преференциална цена на електрическата енергия,

произведена по комбиниран начин на 

“Топлофикация- Враца “ ЕАД  считано от 01.07.2015 год. както следва:

      1. Преференциална цена на електрическата енергия  без ДДС – 206,53 лв./ МВтч,  т.ч.

- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 146,53 лв./ МВтч ;

       - добавка по чл.33, ал. 3 от ЗЕ – 60,00 лв./ МВтч

       2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС 72,46 лв./ МВтч

 


                                По-евтино парно и топла вода от 1 Юли

  Влизат в сила новите цени на топлата вода за  клиентите на всички топлофикационни дружества в страната.

  За клиентите на Топлофикация Враца цената се намалява с почти 5 на сто, за Бургас - с 13,5 на сто, за Велико Търново – с 12 на сто. За клиентите на Топлофикация Пловдив намалението на цената на топлофикационната услуга е 1,74 процента, за Плевен - 9,83 процента, за Далкия Варна - 1,52 процента, за София - 6  процента.

  Клиентите на Топлофикация Перник ще плащат с 10,17 процента по-евтино парно и топла вода, в Сливен намалението на цената е с 8,55 на сто, в Габрово - с 26 на сто, а в Разград – с 6,66 на сто.

Шефът на КЕВР обяви, че ниските цени на парното ще останат и през зимата.

  Решението на КЕВР е спрямо действащите цени на топлофикациите от 1 април 2015 г.

  Спрямо 1 юли миналата година намалението за клиентите е още по-голямо, като за Враца то е почти 12 на сто, за Пловдив - 9.56 на сто, за Плевен - 10.7 на сто, за Бургас - 13.5 на сто, за София е 13 на сто, във Варна - 10 на сто,Велико Търново - 16 на сто, Разград - 14 на сто, Русе - 0.6 на сто, Перник - около 11 на сто, Сливен - 8.5 на сто, Габрово - 2.6 на сто.Copyright © 2015 Топлофикация Враца ЕАД