^НАЧАЛО


ПРОВЕРКА НА СМЕТКА ПО АБОНАТЕН НОМЕР ЗА ИНФО 0700 89 032


Гласувайте за нас

BGtop

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПАРТНЬОРИ

 


 

17.03.2020 г.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДОСТАВКА НА ТРЪБИ

Обява

Документация

Образци

Договор

Протокол


 

11.03.2020 г.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НАСТИЛКИ

Обява

Документация-настилки

Образци-настилки

Договор-настилки-Враца


 

24.02.2020 г.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Аварийна доставка на турбокомпресор VTR 254-11 за когенератор 1 в Инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия в "Топлофикация-Враца" ЕАД

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА


 

21.02.2020 г.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Отпечатване, окомплектоване и доставка на ваучери за храна на „Топлофикация – Враца”ЕАД

ОБЯВЛЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

ДОГОВОР

ДОКЛАД


 

ОБЯВЛЕНИЕ НАСТИЛКИ 29.01.2020 г.

Обява-настилки

Документация-настилки_1

Образци-настилки_1

Договор-настилки-Враца

Прекратяване на процедура


 

04.12.2019 г.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Рамково споразумение за доставка на резервни части по каталог на фирмата-производител за 2 бр. двигатели  Wartsila 16V25SG, работещи на природен газ в ТЕЦ”Градска” към „Топлофикация–Враца” ЕАД

ОБЯВЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

КСС

РЕШЕНИЕ

ПРОТОКОЛ 1

ПРОТОКОЛ 2

ДОКЛАД


 

27.11.2019 г.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Извършване на диагностика, планово техническо обслужване и аварийни ремонти на 4 бр. турбокомпресори VTR 254-11, произведени от ABB Group. Доставка на резервни части при планово техническо обслужване и аварийни ремонти на турбокомпресори VTR 254-11, произведени от ABB Group

 

ОБЯВЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДОГОВОР ОП-1

ДОГОВОР ОП-2

ПРОТОКОЛ 1

ПРОТОКОЛ 2

ДОКЛАД

РЕШЕНИЕ

ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА


 

06.11.2019 г.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Планово техническо обслужване и аварийни ремонти на 1 бр. двигател Jenbacher JMS 612 GS-N.LC, работещ на природен газ в ОЦ”Младост” към „Топлофикация – Враца” ЕАД за период от 0 до 59 999 работни часа

ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПРОТОКОЛ 1

ПРОТОКОЛ
ДОКЛАД


 

04.02.2019 г.

Обществена поръчка

Отпечатване, окомплектоване и доставка на ваучери за храна на „Топлофикация–Враца” ЕАД

ОБЯВА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ОБРАЗЦИ

ДОКЛАД

РЕШЕНИЕ

 

 


 

14.12.2018 г.
Обществена поръчка

Описание предмета на обществената поръчка: Основен ремонт на газов двигател GE Jenbacher, намиращ се в ОЦ”Младост” към „Топлофикация – Враца” ЕАД, при настъпване на 60 000 работни часа съгласно инструкциите на завода-производител

ДОКУМЕНТИ

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4
Приложение 5

РЕШЕНИЕ
ПРОТОКОЛ

ДОКЛАД

РЕШЕНИЕ

 

ОБЯВЛЕНИЕ


 
EЛЕКТРОННИ ФАКТУРИ ЗА БИТОВИ АБОНАТИ НА “ТОПЛОФИКАЦИЯ – ВРАЦА” ЕАД

          Уважаеми господа,

         „Топлофикация – Враца” ЕАД уведомява, че предоставя възможността за нов начин на получаване на издаваните фактури за потребена топлинна енергияелектронно, чрез системата E-faktura (https://www.efaktura.bg).      

          При желание да получавате фактурите си на посочена от Вас електронна поща, трябва да попълните предварително „Заявление-декларация” и да го представите в паричен салон на дружеството /ул. „Максим Горки” № 9/. Формуляр може да получите на място в паричен салон, или да изтеглите от нашия сайт (https://www.toplo-vr.com) от секция „Нормативни документи”.По този начин избирайки електронната фактура, Вие допринасяте за опазване на природата и спестяване на ресурси като дървесина, вода и енергия.

За повече информация може да се обадите на тел. 092/ 668 317, 092/ 668 320

Инж. Радослав Михайлов

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР


 

23.10.2018 г.

Обществена поръчка за доставка на моторно масло

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА


 Обществена поръчка доставка на топломери

ОБЯВА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

ПРОТОКОЛ 1
ПРОТОКОЛ 2

ДОКЛАД
РЕШЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

 


 

Аварийна доставка на турбокомпресор VTR 254-11, за когенератор 2, в Инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия в " Топлофикация-Враца " ЕАД

РЕШЕНИЕ

ОБЯВА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
ДОГОВОР


 

Обществена поръчка ваучери за храна

ОБЯВА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ОБРАЗЦИ

ПРОТОКОЛ

 


 

02.05.2017

Рамково споразумение за доставка на резервни части по каталог на фирмата-производител за 2 бр. двигатели  Wartsila16V25SG, работещи на природен газ в ТЕЦ ”Градска” към „Топлофикация–Враца” ЕАД

ОБЯВА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

РЕШЕНИЕ

ПРОТОКОЛ

ДОКЛАД

РЕШЕНИЕ ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ


 

16.03.2017

Планово техническо обслужване и аварийни ремонти на 4 бр. турбокомпресори тип VTR 254-11 и 2 бр. въздушни охладители, произведени от АВВGroup  имонтирани на двигатели  Wartsila16V25SG,  работещи на природен газ в ТЕЦ”Градска” към „Топлофикация – Враца” ЕАД

ОБЯВА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДОКЛАД

РЕШЕНИЕ

РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ


ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА


 

01.02.2017 г.

Обществена поръчка ваучери за храна

ОБЯВА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОТОКОЛ

ДОГОВОР

 


 

20.10.2016 г.

Планово техническо обслужване и аварийни ремонти на 1 бр. двигател Jenbacher JMS 612 GS.N-LC, работещ на природен газ в ОЦ”Младост” към „Топлофикация – Враца” ЕАД

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОТОКОЛ РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ

ОБЯВА

ПРОТОКОЛ

ДОКЛАД

РЕШЕНИЕ

РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ


 27.09.2016 г.

Доставка на моторни масла за 2 бр.двигатели Wartsila 16V25SG и 1 бр. двигател Jenbacher JMS 612 GS.N-LC, работещи на природен газ; Извършване анализ на маслото на всеки 1000 работни часа за двигатели Wartsila 16V25SG и на всеки 500 работни часа за двигател Jenbacher JMS 612 GS.N-LC; Изкупуване на отработеното масло

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ

ОБЯВА

ПРОТОКОЛ

ДОКЛАД

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ДОГОВОР

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ


 

 09.06.2016г.

Авариен ремонт за подмяна на четири броя цилиндрови глави на газов двигател Jenbacher JMS 612 GS.N-LC в ОЦ"Младост" към "Топлофикация - Враца" ЕАД

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОТОКОЛ И ДОКЛАД.

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

ДОГОВОР С ИЗПЪЛНИТЕЛ И ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ

 

 


 

 

09.05.2016

„Подмяна на вибродемпфери и доставка на резервни части за газови двигатели Wartsila 16V25SG по каталог на фирмата-производител, за нуждите на „Топлофикация – Враца”ЕАД”

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОТОКОЛИ И ДОКЛАД

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ

ДОГОВОР С ИЗПЪЛНИТЕЛ И ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ


 

 

22.04.2016г.

„Планов ремонт на турбокомпресори тип VTR 254-11,производител АВВ Group, от газов двигател Wartsila 16V25SG фабр.№4248, и почистване на топлообменник към тях, в ТЕЦ „Градска” към „Топлофикация – Враца” ЕАД”

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОТОКОЛИ И ДОКЛАД

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ

ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ И ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ


 

 

19.02.2016г.

Доставка на резервни части и профилактично обслужване след 32000, 34000 и
36000 работни часа за газов двигател Jenbacher JMS 612 GS.N-LC в ОЦ"Младост"
към "Топлофикация - Враца" ЕАД

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОТОКОЛ

ДОКЛАД

РЕШЕНИЕ 

ДОГОВОР

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

 


 

26.01.2016г.

СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКА "АВАРИЯ МАШИНИ" В "ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЦА" ЕАД - ПО ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ

ПОКАНА

ОТГОВОР НА ВЪПРОСИ

ПРОТОКОЛ

ДОГОВОР


 

22.01.2016г.

„Авариен ремонт на турбокомпресор тип VTR 254-11, производител АВВ Group, от
газов двигател Wartsila 16V25SG фабр. № 4147, в ТЕЦ"Градска" към
"Топлофикация - Враца" ЕАД”

РЕШЕНИЕ

ПОКАНА И ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДОКЛАД

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

ДОГОВОР 

21.12.2015г.

"Отпечатване, окомплектоване и доставка на ваучери за храна за работниците
на "Топлофикация - Враца"ЕАД"

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ

ДОГОВОР


 

02.11.2015г.

"Събиране и инкасиране на дължимите суми от абонатите на "Топлофикация-Враца"ЕАД - по техническо задание"

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

ДОГОВОР 

22.10.2015г.

"Доставка на горива чрез карти за безналично плащане"

РЕШЕНИЕ

  

 

01.10.2015г.

ДОСТАВКА НА МОТОРНО МАСЛО ТИП MOBIL PEGASUS 705 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ ЗА НУЖДИТЕ НА

"ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВРАЦА" ЕАД. ИЗВЪРШВАНЕ АНАЛИЗ НА МАСЛОТО: 1БР. ДВИГАТЕЛ J 612 НА

ВСЕКИ 500 РАБОТНИ ЧАСА; НА 2БР. ДВИГАТЕЛИ W 16V25SG НА ВСЕКИ 1000 РАБОТНИ ЧАСА, ПРИ

РАБОТА НА ДВИГАТЕЛИТЕ ОТ 8000 ДО 8200 РАБОТНИ ЧАСА ГОДИШНО. ИЗКУПУВАНЕ НА

ОТРАБОТЕНО МАСЛО.

 

ПОРЪЧКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ПОКУПКА НА МОТОРНО МАСЛО

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

  

15.09.2015г.

 ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ  И ПРОФИЛАКТИЧНО ОБСЛУЖВАНЕ СЛЕД 30000 РАБОТНИ ЧАСА. ЗА ГАЗОВ ДВИГАТЕЛ Jenbacher JMS 612 GS.N-LC в ОЦ "МЛАДОСТ" КЪМ "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ВРАЦА" ЕАД 

 РЕШЕНИЕ

 ПОКАНА И ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОТОКОЛ

ДОКЛАД

РЕШЕНИЕ

ДОГОВОР

  

 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 В "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ВРАЦА" ЕАД 

 

Copyright © 2015 Топлофикация Враца ЕАД