^НАЧАЛО


ПРОВЕРКА НА СМЕТКА ПО АБОНАТЕН НОМЕР ЗА ИНФО 0700 89 032


Гласувайте за нас

BGtop

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПАРТНЬОРИ

 24 часова готовност на аварийно-диспечерската служба за незабавно действие при възникване на аварийна ситуация. Разполага с екипи, които могат да бъдат повикани на посочените телефони по всяко време на денонощието.


 Телефони за информация и сигнали:

За аварии:

в работни дни – от 8:30 ч. до 16:45 ч. – тел: 092/ 66 83 16;  092/ 66 83 23;  092/ 62 07 30

в работни дни – от 16:45 ч. до 8:30 ч. и в почивни дни – 092/ 66 83 23 и 0888/ 020 027

 

 За информация и проверка на сметки и задължения:

тел: 092/ 66 83 20; 092/ 66 83 21

 Аварийно-диспечерската служба има задача да поддържа непрекъсната денонощна готовност за отстраняване на аварии и повреди в топлофикационната система. При сигнал за конкретна повреда в мрежата или в абонатната станция да локализира, изолира и обезопаси повредения участък. 

 При сигнал от клиентите на „Топлофикация Враца” EАД за повреда в сградната инсталация, аварийно-диспеческата служба отива на посочения адрес, за да спре и източи повредената инсталация и така да предотврати евентуално нанасяне на щети или нараняване на обитател в сградата.

 Задължение е на абонатите от сградата, в която се е случила аварията, да осигурят до идването на аварийния екип достъп до абонатната станция.

 По правило ключове от абонатната станция има във всяка топлофицирана сграда и те се намират обикновено при председателя на етажната собственост или при лицето, упълномощено да отговаря за абонатната станция.

Copyright © 2015 Топлофикация Враца ЕАД