^НАЧАЛО


ПРОВЕРКА НА СМЕТКА ПО АБОНАТЕН НОМЕР ЗА ИНФО 0700 89 032


Гласувайте за нас

BGtop

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПАРТНЬОРИ

 


 

ЕДИНЕН НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВРАЦА" ЕАД

 


"Топлофикация-Враца" ЕАД е внесла ивестиционно предложение (ИП):“Водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоражения-изграждане на сондажен тръбен кладенец за добив на подземни води за промишлено водоснабдяване на „Топлофикация–Враца” ЕАД в поземлен имот с идентификатор 1259.1027.150, кв. „Източна промишлена зона“, гр.Враца, общ.Враца, обл.Враца, с възложител: „Топлофикация–Враца” ЕАД.

 


 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

 

ЩАСТЛИВА КОЛЕДА!

 

 


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

20.11.2019 г.

Уважаеми клиенти на дружеството,

През последната седмица в дружеството постъпиха редица сигнали от разтревожени наши клиенти. Става въпрос за поредна измама, в която за съжаление е намесено името на „Топлофикация–Враца” ЕАД.

Мними инкасатори от името на дружеството обикалят клиенти с искане на определена сума пари в противен случай, ще има санкции от наша страна. „Топлофикация–Враца” ЕАД е уведомило компетентните правоохранителни органи за предприемане на адекватни мерки срещу измамните действия на тези лица, уронващи доброто име на дружеството. Напомняме на всички наши клиенти и при най-малки съмнения да информират органите на реда в града и, че служителите ни при посещение винаги се легитимират със служебна карта и са разпознаваеми от нашите клиенти. 

   

С уважение,

 

Инж. Радослав Михайлов

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР


 

СЪОБЩЕНИЕ

11.11.2019

“Топлофикация Враца” ЕАД уведомява своите абонати, че поради възникнала авария ще бъде нарушено топлоподаването в района на:
ул.”Петропавловска” ;

ул. „Ал. Константинов” ;

ж.к. „Дъбника”, североизточно от РУМ ;

района на КАТ Враца.


 

СЪОБЩЕНИЕ

Поради възникнала авария на главен топлопровод, ще бъде нарушено топлоподаването в града до отстраняване на аварията.

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

“Топлофикация Враца” ЕАД уведомява своите абонати, че са налице условията по

Наредба № 16-334 за топлоснабдяването за пускане на отоплението за сезон 2019/2020 г.

С оглед на влошените метеорологични условия и неблагоприятна прогноза за следващите

дни пускането ще става поетапно  от 01.11.2019 г. (петък) в следния ред, съобразен с

нормативната уредба:

- детски и болнични заведения;

- училища;

- битови абонати;

- стопански  учреждения.

“Топлофикация Враца” ЕАД напомня, че централизираното топлоснабдяване е сред

най-екологичните, комфортни и безопасни начини за отoпление.

 

Изп. Директор:

 

/ инж. Радослав Михайлов /

 

 

 

 


 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

 

 

Уважаеми дами и господа,

Скъпи съграждани, гости на Враца и клиенти на дружеството!

 

Приемете моите най-сърдечни поздрави по повод 111-годишнината от обявяване на Независимостта на България.

Днес отдавайки заслужена почит на героите извоювали с кръвта си националната и държавна свобода, трябва да си спомним и завета на Дякона – „Да бъдем равни с другите европейски народи, зависи от нашите собствени задружни сили!”

Нека на този празник всички ние имаме мъдростта и прозорливостта за бъдещето, да следваме оставените ни завети, така че да издигнем авторитета на отечеството ни в общото Европейско семейство!

 

 

ЧЕСТИТ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК!

 

Инж. Р. Михайлов

Изпълнителен Директор

 


ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

 

Уважаеми дами и господа,

Скъпи съграждани, гости на Враца и клиенти на дружествотo,

 

  За мен е чест и удоволствие да Ви поздравя по повод честването на Деня на Съединението на Княжество България и Източна Румелия.

  В ден като този ние отдаваме почит на онези българи, които преди сто тридесет и четири години превърнаха в реалност народните въжделения за териториална и държавна цялост на Отечеството ни, като проправиха пътя му към национална независимост и равнопоставеност в тогавашна и днешна Европа.

 

ЧЕСТИТ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК!

 

Инж. Р. Михайлов

Изпълнителен Директор

 


СЪОБЩЕНИЕ

На 31.08.2019 г., поради извършване на ремонтни дейности ще бъде спряно топлоподаването в района на бул."Ал. Стамболоийски" и ул. "Ст. Заимов" за периода от 08.00 - 20.00 часа.


СЪОБЩЕНИЕ

На 14.08.2019 г. от 06.00 до 20.00 часа топлоподаването за гр. Враца ще бъде спряно поради профилактика на основни съоръжения в топлоизточниците. 


СЪОБЩЕНИЕ

    “Топлофикация–Враца” ЕАД уведомява своите абонати, че изравнителните сметки за консумирана топлинна енергия за сезон 2018/2019 г., както и месечните на клиентите с реален отчет са изготвени. Същите могат да бъдат платени в паричен салон на дружеството от 08.07.2019г., както и на касите на Български пощи в гр.Враца и  Изипей в цялата страна.

         При неосигурен достъп за отчет и основателни рекламации по отчета на показанията на уредите от абонати по изравнителните сметки, считано до установения срок съгласно Наредба за топлоснабдяване е възможно тяхното преизчисление. След изтичане на срока не се преработват изравнителни сметки.

         Равните вноски за сезон 2019/2020 г. ще бъдат от месец юли 2019 год. до месец май 2020 год. и последваща изравнителна. Същите ще са изчислени на база реална консумация за сезон 2018/2019 г.,при цена на топлинната енергия утвърдена от КЕВР и ще бъдат подновени на всички абонати заплащали по този начин до настоящия момент, които нямат незаплатени задължения към дружеството. Абонати желаещи да коригират стойността на изчислената равна вноска да заповядат в паричен салон на дружеството на ул. ”Максим Горки” №9 за подписване на писмен договор. Относно регламент за защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, подписани договори ще бъдат предоставяни на хартиен носител само на титуляри на партиди срещу представен документ за самоличност.

        На абонати, заплатили повече топлинна енергия от тяхната реална консумация, надвзетите суми, при желание от тяхна страна, ще бъдат приспадани от бъдещи задължения или възстановени при касова наличност във времето от 1330 ч. до 1600 ч. всеки работен ден. Съветваме абонатите с големи суми за възстановяване да се информират за възможността да ги получат след предварителна заявка на място или предоставяне на банкова сметка на титуляра по партида.

 

         Сумите ще бъдат възстановявани лично на титулярите на партиди срещу представен документ за самоличност или изрично пълномощно с нотариална заверка на подписите на касите в управлението на дружеството.

 

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

    “Топлофикация-Враца” ЕАД уведомява своите абонати, че с РЕШЕНИЕ № Ц-18 от 01.07.2019г. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърждава изменение на  пределната цена на топлинната енергия и определя преференциална цена на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин на “Топлофикация-Враца“ ЕАД, считано от 01.07.2019 год. както следва:

1.Преференциална цена на електрическата енергия без ДДС - 215,67лв./МВтч

2.Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС - 87,87 лв./МВтч

 


 

Голяма част от абонатите на „Топлофикация-Враца” ЕАД изпълняват задължителните предписания за смяна на водомери за топла вода

 

През месец юни „Топлофикация-Враца“ ЕАД проведе годишното отчитане на индивидуалните уреди за разпределение и изготви предписания към клиентите, чиито водомери за топла вода са с изтекъл срок на метрология.

От дружеството съобщиха, че голяма част от абонатите, които са получили писмени становища да подменят уредите си съгласно изискванията на нормативната уредба в областта на топлоснабдяването, са го извършили.

„Напомняме на всички домоуправители, че имат възможност по всяко време да поискат проверка на индивидуалните водомери от местното водоснабдително дружество. С подмяната на индивидуалните водомери „Топлофикация-Враца“ ЕАД се стреми благодарение на точно измерване на изразходваната топла вода от всеки клиент да гарантира едно коректно изчисление на потребената топлинна енергия. Надяваме се това да доведе до повишаване на доверието на клиентите в нас, като Дружество, което разпределя ползваната топлинна енергия по справедлив начин, според реалната консумация на топла вода“ – пишат в съобщение до медиите от „Топлофикация-Враца” ЕАД.

 

 


 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

 

Уважаеми работници и служители на „Топлофикация – Враца” ЕАД,

Скъпи клиенти на Дружеството,

 

Поздравявам всички вас по случай Деня на енергетика – 23 юни!

Да бъдеш енергетик е призвание и същевременно огромна отговорност пред обществеността на нашия град и нашите клиенти, на които осигуряваме целогодишно топлина и уют, за да бъде комфортно тяхното ежедневие.

Колеги, бъдете все така добри професионалисти за да постигнем заедно нови успехи, които и за в бъдеще да са оценени от нашите клиенти!

Пожелавам на всички много здраве, енергичност, топлина и успехи в живота!

 

ЧЕСТИТ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК!

 

Инж. Р. Михайлов

Изпълнителен Директор

 

 


 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

 

   Уважаеми учители, преподаватели, дейци на културата и изкуството,

читалищни деятели, драги ученици, скъпи съграждани и гости на Враца.

   Поздравявам Ви с най-светлия български празник-Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост-24-ти май!

Нека носим с гордост в сърцата великото дело на първоучителите!

   Честит празник и нека продължим заедно опазването и доразвиването на красотата, богатството и неповторимостта на българския език!

 

ЧЕСТИТ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК!

 

Инж. Р. Михайлов

Изпълнителен Директор 


 

СЪОБЩЕНИЕ

Топлофикация – Враца” ЕАД официално пуснаха

единен национален телефонен номер за техните клиенти

 

През миналата седмица „Топлофикация - Враца“ ЕАД официално стартира най-новата си услуга. Абонатите на Дружеството вече могат да се възползват от единен национален телефонен номер 0700 89 032, на който да получават отговори на отправените от тях запитвания.

На телефона за обслужване клиентите ще получават информация за тяхната сметка, плащания по фактури, дежурните на телефонния номер ще отговарят на въпроси, свързани с дялово разпределение, както и ще бъдат приемани сигнали за влошено топлоподаване.

От Дружеството анонсираха, че ще бъде предоставяна автоматична информация за планови ремонти, временно прекъсване на топлоподаването, която ще бъде обновявана в реално време след възникване на проблема до неговото отстраняване. Всяко индивидуално обаждане на клиент ще бъде препращано според причината и желанието на клиента към 5 номера с предварителен аудио запис на началното съобщение.

„С въвеждането на единен национален телефон номер на Дружеството целим подобряване качеството на обслужване и повишаване отговорността и ефективността на служителите, с което да увеличим доверието на клиентите и обществеността към нас. Като отговорна институция, чиито действия са насочени изцяло към задоволяване на потребностите по предлаганите от нас услуги по производство, доставка и разпределение на топлинната енергия, всяко обаждане ще бъде обслужено вежливо, коректно и професионално от нашите служители.“ – сподели Изпълнителния директор на „Топлофикация - Враца“ ЕАД инж. Радослав Михайлов.


СЪОБЩЕНИЕ

Топлофикация - Враца ЕАД уведомява своите абонати, че на 05.05.2019 г. ще бъде нарушено топлоподаването в района на  Централна Градска част / заключен между бул. Н.Войводов; бул. Демокрация; ул. Петропавловска; ул. Леонова и ул. Кетхудов, както и на следните адреси: ул. Бр. Миладинови №8 и 10; бул. В.Кънчов №4 и 6; ул. Аспарух №24; ул. Ст. Заимов №37 и ул. Анг. Кънчев №20., поради отстраняване на аварии. Аварийните екипи ще работят до възстановяване на топлоподаването.

Извиняваме се на своите абонати за причиненото неудобство.


СЪОБЩЕНИЕ

Топлофикация - Враца ЕАД уведомява своите абонати, че на 04.05.2019 г. ще бъде нарушено топлоподаването в района на Стария пазар и  Централна Градска част, поради отстраняване на аварии. Аварийните екипи ще работят до възстановяване на топлоподаването.


 

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ

 „Топлофикация – Враца” ЕАД има удоволствието да Ви предостави най-новата си услуга единен национален телефонен номер 0700  89  032 за обслужване на клиенти, стартираща официално от 02.05.2019 г./четвъртък/. Обажданията към 0700 89 032 от стационарен телефон се таксуват на цената на един градски разговор от цялата страна или по тарифата на съответния мобилен оператор. На телефона за обслужване на клиенти ще получите информация за Вашата сметка, плащания по фактури, ще отговорим на въпроси свързани с дялово разпределение на топлинна енергия, както и да подавате сигнали за влошено топлоподаване. На телефона ще бъде предоставяна информация за планови ремонти, временно прекъсване на топлоподаването и да задавате въпроси относно присъединяване на нови абонати.

При всяко Ваше обаждане ще бъдете обслужени вежливо, коректно и професионално от нашите служители.

 

За възникнали въпроси, заповядайте на 0700 89 032 ние сме на Ваше разположение!


 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

 

Уважаеми съграждани и гости на Враца,

 

Искрено се радвам да поздравя Вас и Вашите семейства по повод 1 май – Деня на труда и международната работническа солидарност!

Пожелавам Ви да бъдете здрави, трудолюбиви и борбени!

Нека почитаме и уважаваме труда на всеки от нас, за да съградим днес достойни утрешни дни!

 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

 

Инж. Р. Михайлов

Изпълнителен Директор

„Топлофикация-Враца” ЕАД

 

 


 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

 

Скъпи съграждани и гости на Враца,

 

Приемете в навечерието на Възкресение Христово моите пожелания за здраве, любов, радост и благоденствие към Вас и Вашите семейства!

Нека на този ден възкресим в душите и сърцата си вярата и надеждата!

Съхранете в себе си човешкото, правете добро и нека Божията благодат Ви следва във всяко Ваше начинание!

 

СВЕТЛИ ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ!

 Инж. Р. Михайлов

Изпълнителен Директор

„Топлофикация – Враца” ЕАД

 


 

„Топлофикация-Враца” ЕАД зарадваха възрастните хора в пенсионерски клуб „Здравец“ преди началото на великденските празници

 

През миналата седмица във връзка с наближаващите Великденски празници от Топлофикация Враца посетиха пенсионерски клуб „Здравец“ и отделиха специално внимание на възрастните хора там. В разговора с тях, те отбелязаха, че в по-голямата си част са клиенти на „Топлофикация-Враца” ЕАД, доволни са от предоставяните услуги и са изключително лоялни абонати.

На специално организирано тържество с богата културна програма в пенсионерския клуб беше връчено парично дарение, придружено с поздравителен адрес от името на Ръководството на Топлофикация Враца.

 В приветственото слово председателят на клуб „Здравец“ отбеляза, че са изненадани от жеста на Дружеството в тези трудни за всички времена. В израз на признателност бе връчено благодарствено писмо, в което е отбелязано, че тази финансовата подкрепа ще допринесе „за още по-добро развитие на културната и творческа дейност на клуба, за един по-смислен живот на възрастните хора”.

Представителят на Дружеството, който присъства на място, отправи пожелания за здраве, щастие и дълголетие в навечерието на един от най-светлите християнски празници и не пропусна да отбележи дълбоката си признателност към възрастните клиенти, които са най-изрядни и редовни с плащането на месечните си задължения за топлинна енергия.

Тържеството бе съпроводено с музикална и поетична програма от страна на домакините.


 

СЪОБЩЕНИЕ

“Топлофикация - Враца” ЕАД уведомява своите абонати в сгради – етажна собственост, че поради рязкото затопляне, считано от 22.04.2019г. /понеделник/ започва поетапно спиране на отоплението, като следим и дългосрочната прогноза на времето, за да спазим изискванията от Общите условия за продажба на топлинна енергия и на Наредба № 16-334 за топлоснабдяването. При желание от страна на клиентите, отоплението в отделните сгради може да остане включено до посочена от тях дата. За тази цел е необходимо да има решение на общото събрание на етажната собственост и подадено заявление в дружеството.

След приключване на отоплителния сезон за абонати на прогнозни начисления ще стартира кампанията за отчитане на уредите за дялово разпределение и изготвянето на изравнителните сметки за периода 1 май 2018 г. – 30 април 2019 г. В тази връзка „Топлофикация – Враца” ЕАД призовава клиентите своевременно да осигурят достъп до жилището си на една от двете дати за безплатен отчет с цел бързо и коректно изготвяне на изравнителните сметки. За допълнителна информация, хората могат да се свържат със съответния топлинен счетоводител за информация, свързана с отчета и за заявка на индивидуален отчет, който се заплаща според ценоразписа на фирмата.

 

инж. Радослав Михайлов

Изпълнителен Директор

 


 

Топлофикация Враца предаде петдесет килограма капачки за инициативата „Капачки за бъдеще

 

Наскоро „Топлофикация – Враца” ЕАД обяви, че официално се включва в Националната благотворителна кампания „Капачки за бъдеще“, като обособи специални места за събиране на капачки в паричен салон на дружеството и по работни места на служителите.

За по-малко от два месеца от включването си в тази прекрасна инициатива, служителите на Дружеството успяха да предадат общо над 50 килограма пластмасови капачки, събрани от служителите, както и клиентите на „Топлофикация- Враца” ЕАД, които са посетили паричен салон, за да заплатят своите фактури за изразходваната топлинна енергия. Събраните пари ще подпомогнат закупуването на кувьози за родилните отделения на малките общини. През предходната седмица представители на „Топлофикация – Враца” ЕАД посетиха Младежки център-Враца и служители на Дружеството им предадоха всички събрани капачки.

 Следващата стъпка е събраните капачки да се транспортират до специална фабрика за рециклиране на пластмасови изделия, където те ще бъдат сортирани, смлени на малки елементи и след това ще бъдат отново подходящи за внедряване в производството на пластмасови изделия.

 Всички средства от събраните капачки, организаторите от „Капачки за бъдеще“ даряват на малки болници за закупуване на кувьози.

 От дружеството се надяват, че примерът на техните служители и клиенти ще бъде последван от все повече съграждани.

 


 

„Топлофикация -Враца” ЕАД търси мнението на своите абонати за подобряване на работата

 

   От новия месец от Топлофикация Враца пуснаха анкета, която е достъпна в паричен салон на Дружеството. Целта на въпросника е да се събере повече информация относно нагласите и очакванията на битовите абонати към услугите по доставка на топлинна енергия за отопление  битова гореща вода.

   Директорът на Топлофикация Враца инж. Радослав Михайлов сподели, че въпросите в анкетата са детайлно подбрани и основната цел да се събере информация, която да послужи при структурирането на плановете за бъдещото развитие на Дружеството.

„Бихме искали да разберем дали врачани са информирани за това кой е най-изгодният начин за отопление и осигуряване на битова гореща вода, бихме искали да научим какви са причините за отказа от използване на битова гореща вода и централно отопление. Целта ни е да разберем в най-пълна степен какви са потребностите и желанията на нашите абонати, както и на потенциалните абонати и да се опитаме в максимална степен да ги задоволим. На база резултатите от анкетата планираме да изработим нашата стратегия за работа с клиенти и да съумеем да формираме адекватни отстъпки, които да привлекат повече нови абонати към услугите, предлагани от нашето Дружество.

   В края на анкетата сме включили и един отворен въпрос, на който всеки има възможност да ни даде съвет относно подобряване нашата работа, както и да приложи своите забележки към нас, в случай, че има такива. Надяваме се чрез обратната връзка от страна на абонатите да подобрим чувствително качеството на предлаганите от нас услуги.“ – разяснява директорът на Топлофикация Враца инж.Радослав Михайлов.

 


 

В началото на месец април започва поетапно спиране на топлоподаването във Враца

 

Във връзка с края на отоплителния сезон 2018/2019 година Изпълнителният директор на „Топлофикация-Враца” ЕАД инж. Радослав Михайлов, даде отговори на някои въпроси:

Кога се планира да се стартира спирането на отоплението в града?

Топлофикация Враца ежедневно следи дългосрочните прогнози за времето. Ако към настоящия момент се запазят прогнозите и са налице изискванията от Общите условия за продажба на топлинна енергия и Наредбата за топлоснабдяването, т.е. 3 /три/ последователни дни средноденонощната температура да е над 12 градуса и наличие на прогноза за трайно затопляне на времето, ще започнем поетапно спиране на отоплението след десетина дни.

Трябва да се знае, че при писмено заявено желание от страна на потребителите отоплението ще остане да функционира и след тази дата.

Каква е равносметката за изминаващия зимен сезон?

През отоплителен сезон 2018/2019 година Дружеството своевременно реагираше на сигнали от страна на клиенти във връзка с нарушено топлоподаване и са вземани адекватни мерки, според описаното в нормативната уредба в областта на топлоснабдяването, като проблемите винаги са отстранявани качествено и в срок. С увереност мога да обобщя, че действително всички възникнали аварии по топлопреносната мрежа са отстранявани по график.

Какви мероприятия са планирани за летния период?

През летния сезон планираме изпълнение на основни ремонтни дейности по инсталацията за високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. Чрез тези действия ще можем в максимална степен да гарантираме надеждната работа през следващия отоплителен сезон на всички наши съоръжения. По график предвиждаме ремонт на амортизирани участъци от топлопреносната мрежа на Топлофикация Враца. След изпълнението на тези дейности, ще успеем да запазим качеството на топлоснабдяването на клиентите.

 


 

Служители на „Топлофикация – Враца” ЕАД с кампания за събиране на средства за лечението на млад врачанин

 

През изминалата седмица служители на „Топлофикация–Враца” ЕАД организираха спонтанна благотворителна инициатива на територията на дружеството.

Служителите на Предприятието дариха парични суми, запознавайки се с здравословния проблем на млад врачанин. Оказва се, че момчето се нуждае спешно от подкрепата на своите съграждани, за да се пребори с изключително тежка диагноза и предстояща трансплантация на стволови клетки в Турция. Набраните средства за лечението на коварната болест бяха дарени на семейството, което за съжаление няма финансова възможност да се справи без помощта и общите усилия на всички. Развълнуваната майка сърдечно благодари от името на семейството за помощта и сподели, че ще изготви благодарствено писмо до медиите за милия жест от страна на служителите.

„Убедени сме, че поредната сърцата идея на представители на нашето Дружество неминуемо ще доведе до широк отзвук сред обществеността и ще допринесем за оздравяването на този млад наш съгражданин. Нашите служители освен изключителни професионалисти в бранша са и добри хора, съпричастни към човешките страдания“ – сподели Изпълнителният директор на Топлофикация Враца инж. Радослав Михайлов.

 

 


 

Подновяване на договори за равни вноски и ползване на 8 %-на отстъпка за изрядните битови клиенти на "Топлофикация Враца" ЕАД

Топлофикация – Враца” ЕАД напомня на всички свои абонати, че имат възможност да сключат договори за равни вноски като начин за заплащане на потребената топлинна енергия.

При желание от страна на битовите потребители е необходимо след изготвяне на изравнителните сметки за сезон 2018/2019, в срок до края на месец юли 2019 г. да бъде подписан писмен договор.

Предимствата при плащане на равни месечни вноски са следните:

·                   Плащате единадесет равни вноски и дванадесета изравнителна, като същите се определят като 1/12 част от общото количество топлинна енергия за отопление и битово горещо водоснабдяване, определена след изготвяне на годишната изравнителна сметка за предходен отчетен период;

·                   При този начин на заплащане дванадесетата изравнителна вноска се явява разлика от начислените вноски и реалното потребление на абоната, като в повечето случаи не се наблюдават отклонения от сумата при идентично потребление спрямо предходен отоплителен сезон;

·                   Предимство е, че абонатът не зависи от прогнозните начисления на топлинния счетоводител, съобразени с разпоредбите на Наредба за топлоснабдяване;

·          Абонатите на реален месечен отчет плащат равномерно през годината, а бюджетът им не се натоварва излишно само през зимните месеци, когато потреблението е най-високо. По този начин месечните разходи се планират значително по-лесно;

·        Абонатите се ползват от действащите към момента 8 /осем/ процента отстъпка върху данъчната основа на начисленията за топлинна енергия при внасяне на сумите по договора в срок до последния работен ден на месеца, следващ начислението. Отстъпката важи за всички лоялни абонати и не е обвързана със сключването на този тип договор.

Всеки един абонат, който отговаря на необходимите условия за сключване на договор за плащане на равни месечни вноски, ще бъде консултиран от служител на Дружеството като ще му бъде изготвен индивидуален план-прогноза относно размера на равната вноска по договора.

„Топлофикация Враца“ ЕАД продължава да работи усърдно всеки ден, за да осигури качествена и достатъчно евтина услуга на своите абонати.

За повече информация може да се обадите на тел. 092/668 317, 092/668 320, 092/668321.

 

 


 

СЪОБЩЕНИЕ
Топлофикация уведомява своите абонати, че на 18.03.2019 г. от 10.00 до 16.00 часа ще бъде нарушено топлоподаването поради отстраняване на авария на следните адреси:

Кв. 72, ж.к "Калоян" и района на Водно Стопанство


 

Все повече врачани се възползват от услугата „електронна фактура“ на „Топлофикация - Враца” ЕАД

 

"Топлофикация-Враца" ЕАД напомня на своите абонати за възможността за получаване на издаваните фактури за потребена топлинна енергия – електронно, чрез системата E-faktura (https://www.efaktura.bg).

"Взехме решение да въведем електронните фактури, защото сред нашите основни приоритети сме заложили опазването на околната среда. Избирайки електронната фактура, всички ние допринасяме за опазване на природата и спестяване на ресурси като дървесина, вода и енергия", посочи инж. Радослав Михайлов,  директор на "Топлофикация-Враца" ЕАД.

Той даде за пример, че само 1% ръст на електронното фактуриране може да доведе до спасяването на 800 000 дървета годишно в световен мащаб и до чувствително намаляване на въглеродните емисии.

Инж.Радослав Михайлов обяви, че се наблюдава засилен интерес от страна на клиентите към новата услуга на Дружеството и разясни, че при желание от страна на абонатите да получават фактурите си на посочена от тях електронна поща, трябва да попълнят предварително „Заявление-декларация” и да я представят в паричен салон на дружеството /ул. „Максим Горки” № 9/. Формулярът може да го получат на място в паричен салон, или да го изтеглят от сайта на Дружеството (https://www.toplo-vr.com) от секция „Нормативни документи”.

"За година броят на клиентите, отказали се от хартиения носител, се увеличава почти двойно. Макар и с малки стъпки в тази посока, първите ползи за околната среда са очевидни.", заяви инж.Михайлов и уточни, че по отношение на енергетиката това е един от основните принципи в насоките на европейските институции за пестенето на  енергия.


 

„Топлофикация-Враца” показа специално  внимание към дамите

по случай 8-ми март

 

            В навечерието на най-красивия женски празник Ръководството на Топлофикация Враца осигури голямо количество цветя в саксия и подари по едно от тях на всяка една дама, посетила административната сграда на Дружеството, за да заплати своя сметка. През целия ден от учреждението излизаха дами с цвете в ръка и широка усмивка.

Всяко едно цвете бе опаковано и бе придружено от сърдечно пожелание по случай Празника на жената, подписано лично от името на Изпълнителния директор на Топлофикация Враца инж. Радослав Михайлов.

„Надяваме се, че през този ден успяхме да зарадваме дамите и чрез нашия жест да стоплим сърцата им и да ги накараме да се усмихнат и почувстват уважавани и ценени!

От името на целия екип на Топлофикация Враца отправям сърдечен поздрав към всички дами и им пожелаваме да бъдат много здрави, винаги щастливи и да бъдат вдъхновители за мъжете до себе си“.

С този поздрав в празничния ден Изпълнителния директор инж. Радослав Михайлов се обърна към всички дами.


ОБЯВА

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ръководството на „ТОПЛОФИКАЦИЯ – ВРАЦА”ЕАД, уведомява всички засегнати лица, че има следното инвестиционно предложение /ИП/:

 

Разширение на инсталацията за високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в ТЕЦ”Градска”  при  „Топлофикация - Враца“ ЕАД – гр. Враца

Разширение на съществуващата инсталация за високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, чрез монтиране на газов бутален двигател, куплиран с електрогенератор и утилизатор.

Новият двигател е с гориво природен газ. Електрическата мощност на генератора е 2,8 MW, а топлината мощност е 3,1 MW. Енергийната ефективност на инсталацията ще е над 75 % . Целта на инвестиционното предложение е увеличаване дела на комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия, намаляване на некомбинираното производство на топлинна енергия от водогрейни котли.

На площадката на ТЕЦ”Градска” съществува инсталация за високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, на базата на два газови двигателя с вътрешно горене, електрогенератори и утилизатори, използващи природен газ. Общата мощност на съществуващата инсталация е :

Електрическа мощност 6,24 MW ( 2 х 3,12 MW );

Топлинна мощност  6,42 MW ( 2 х 3,21 MW );

След реализиране на настоящето инвестиционно предложение на площадката на ТЕЦ”Градска”, инсталациите за високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия ще имат следния капацитет :

Електрическа мощност 9,04 MW ( 2 х 3,12 MW + 1 х 2,8 MW );

Топлинна мощност  9.52 MW ( 2 х 3,21 MW + 1 x 3,1 MW);

Общата енергийна ефективност над 75 %.

Инвестиционното предложение не влиза в противоречие с начина на ползване на съседните имоти. ИП ще се реализира на площадката на „Топлофикация - Враца“ ЕАД – ТЕЦ”ГРАДСКА”, която е с основен предмет на дейност производство на топлинна и електрическа енергия.

Площадката, на която ще се реализира инвестиционното предложение, се намира в Северната промишлена зона на гр.Враца и представлява поземлен имот с идентификатор 12259.1021.45 по кадастралната карта на гр.Враца, одобрена със Заповед №РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра. Имотът е собственост на „Топлофикация – Враца” ЕАД, за което е издаден Акт №6887/21.07.1994г. Географски координати: 43.21453; 23.56526.

Реализирането на ИП няма да доведе до генериране на опасни вещества. 

 

Лице за контакти: Радослав Михайлов  тел.092/66 83 18


 

           ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

 

        Уважаеми дами и господа

        Скъпи съграждани и гости на Враца,

 

     В историята на отечеството ни има много събития и дати, които са поставили основата на националното ни самочувствие като българи. От 3 март 1878 г., българският народ живее своя втори живот. След петвековно робство, унижения, бунтове и въстания нашата Родина, България е свободна. Днес отбелязваме 141 години от Освобождението на България.

      Нека в този тържествен ден на нашата признателност, сведем глави пред подвига и саможертвата на хилядите знайни и незнайни герои, проляли кръвта си за Свободата на България!

       Пожелавам Ви да бъдем българи не само днес, а във всеки ден от нашата велика история и да носим в сърцата си силния героизъм и национална идентичност, който да завещаем на нашите деца!

 

ЧЕСТИТ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК!

 

Инж. Р. Михайлов

Изпълнителен Директор

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

Топлофикация уведомява своите абонати, че на 28.02 от 9.00 до 19.00 часа ще бъде нарушено топлоподаването поради авария на следните адреси:

1 ул. "Екз. Йосиф" №№46,48,77

2.Сграда на РИОСВ

3.бул. " В. Кънчов"№80

4. ОДЗ №9  – и ДЯ №2

5. ул. "Н. Геров" №№2,4

6. бул. "Н. Войводов" № 40


 

СЪОБЩЕНИЕ

“Топлофикация-Враца” ЕАД уведомява своите абонати, че на основание чл. 29 от Наредба за регулиране на цените на топлинната енергия, във връзка с Решение № Ц-19 от 28.12.2018 г. на КЕВР ще внесе предложение за промяна в цените на топлинната енергия и електроенергията считано от 01.01.2019 г, както следва:

- Топлинна енергия с топлоносител гореща вода-87.59 лв./МВтч без ДДС.

- Продажна цена на ел. енергия към ЧЕЗ ЕЛЕКТРО-213.64 лв./МВтч без ДДС.

Обявените цени са при цени на горивата към първото тримесечие на 2019 г.

 

инж. Радослав Михайлов

 

Изпълнителен Директор

 


СЪОБЩЕНИЕ

EЛЕКТРОННИ ФАКТУРИ ЗА БИТОВИ АБОНАТИ НА “ТОПЛОФИКАЦИЯ – ВРАЦА” ЕАД

            Уважаеми господа,

 

        „Топлофикация – Враца” ЕАД уведомява, че предоставя възможността за нов начин на получаване на издаваните фактури за потребена топлинна енергияелектронно, чрез системата E-faktura (https://www.efaktura.bg).      

          При желание да получавате фактурите си на посочена от Вас електронна поща, трябва да попълните предварително „Заявление-декларация” и да го представите в паричен салон на дружеството /ул. „Максим Горки” № 9/. Формуляр може да получите на място в паричен салон, или да изтеглите от нашия сайт (https://www.toplo-vr.com) от секция „Нормативни документи”.По този начин избирайки електронната фактура, Вие допринасяте за опазване на природата и спестяване на ресурси като дървесина, вода и енергия.

 

          За повече информация може да се обадите на тел. 092/ 668 317, 092/ 668 320

 

Инж. Радослав Михайлов

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

 

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

“Топлофикация-Враца” ЕАД уведомява своите абонати, че са налице условията по Наредба № 16-334 за топлоснабдяването за пускане на отоплението за сезон 2018/2019 г. С оглед на влошените метеорологични условия и неблагоприятна прогноза за следващите дни пускането ще става поетапно  от 07.11.2018 г. (сряда) в следния ред, съобразен с нормативната уредба:

- детски и болнични заведения;

- училища;

- битови абонати;

- стопански  учреждения.

“Топлофикация-Враца” ЕАД напомня, че централизираното топлоснабдяване е сред най-екологичните, комфортни и безопасни начини за отопление.

 

Изп. Директор:

/ инж. Радослав Михайлов /

  


СЪОБЩЕНИЕ

“Топлофикация Враца” ЕАД уведомява своите абонати, че има готовност да стартира новия отоплителен сезон. Според изискванията на нормативната уредба общото включване ще започне, когато бъдат изпълнени двете изисквания – три последователни дни със средноденонощна температура по-ниска от +12С и прогноза от НИМХ – БАН за трайно застудяване. Дружеството следи промените и тенденциите и ще реагира съобразно климатичните условия и нормативните изисквания. Абонати в сгради-етажна собственост желаещи предварително пускане на отоплението е необходимо да представят в дружеството заявление и протокол от решение на Общото събрание, подписан от 2/3 от живущите за по-ранно включване на отоплението.

 

Детските заведения, училищата, здравните заведения и стопанските учреждения също могат да поискат предварително пускане на отоплението, като за това е достатъчно директорът да изпрати писмена молба до “Топлофикация Враца” ЕАД.

 

Призоваваме абонатите да приключат ремонтите по вътрешните отоплителни инсталации и да ги запълнят. При запълване вентилите на отоплителните тела трябва да са отворени на максимална степен, за да не се налага допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела след пускане на отоплението, както и да проверят електронните си уреди за дялово разпределение. В случай, че дисплеят им е угаснал, клиентите трябва незабавно да потърсят съдействие от обслужващата ги фирма – топлинен счетоводител.

 

Абонатите, които не са готови за въвеждане на отоплителните  инсталации в режим за отопление да оставят съобщение на подходящо място в абонатната станция.

 

Изп. Директор:

/ инж. Радослав Михайлов /

 

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с промяна на цената на топлинната енергия, утвърдена от Комисията за енергийно и водно регулиране и съгласно клауза в индивидуалните договори за заплащане на топлинната енергия на равни вноски, считано от месец октомври 2018 г. „Топлофикация – Враца” ЕАД автоматично ще преизчисли сумите на следващите равни вноски.

 

Допълнителна информация може да получите на телефони:

092/ 668 317, 092/ 668 320, както и на касите на ул. „Максим Горки” № 9. 

 

ИЗП. ДИРЕКТОР

инж. Радослав Михайлов


 

СЪОБЩЕНИЕ

"Топлофикация-Враца" ЕАД, уведомява своите клиенти, че на 11.10.2018 г., за периода от 08.00 - 16.00 часа ще има смущения в топлоснабдяването поради отстраняване на авария. Извиняваме се за причиненото неудобство.

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

“Топлофикация–Враца” ЕАД уведомява своите абонати,че с РЕШЕНИЕ № Ц-15 от 01.10.2018г.
Комисията за енергийно и водно регулиране, утвърждава изменение на  пределната цена
на топлинната енергия и определя преференциална цена на електрическата енергия,
произведена по комбиниран начин
на  “Топлофикация-Враца“ ЕАД  считано от 01.10.2018 год. както следва:
1. Преференциална цена на електрическата енергия  без ДДС–206,27 лв./ МВтч
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС-84,62 лв./ МВтч

 

С уважение,

инж. Радослав Михайлов

Изп. Директор

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

"Топлофикация-Враца" ЕАД, уведомява своите клиенти, че на 16.08.2018 г. ще има смущения в топлоснабдяването поради извършване на профилактика на основни съоръжения.
Профилактиката ще е за периода от 08.00 - 17.00 часа.