^НАЧАЛО


ПРОВЕРКА НА СМЕТКА ПО АБОНАТЕН НОМЕР ЗА ИНФО 092/ 66 83 20


Гласувайте за нас

BGtop

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПАРТНЬОРИ

АНКЕТА

Кой вариант на разпределение на топлинна енергия бихте избрали?

С топлинен счетоводител "Топлофикация" - 86.3%
С топлинен счетоводител друга фирма - 2%
разпределение на база индивидуално договаряне с горна граница на сметка за радиатор - 11.8%

Total votes: 51
The voting for this poll has ended on: 31 Дек 2015 - 00:00

 


 

СЪОБЩЕНИЕ
Топлофикация уведомява своите абонати, че на 18.03.2019 г. от 10.00 до 16.00 часа ще бъде нарушено топлоподаването поради отстраняване на авария на следните адреси:

Кв. 72, ж.к "Калоян" и района на Водно Стопанство


 

Все повече врачани се възползват от услугата „електронна фактура“ на „Топлофикация - Враца” ЕАД

 

"Топлофикация-Враца" ЕАД напомня на своите абонати за възможността за получаване на издаваните фактури за потребена топлинна енергия – електронно, чрез системата E-faktura (https://www.efaktura.bg).

"Взехме решение да въведем електронните фактури, защото сред нашите основни приоритети сме заложили опазването на околната среда. Избирайки електронната фактура, всички ние допринасяме за опазване на природата и спестяване на ресурси като дървесина, вода и енергия", посочи инж. Радослав Михайлов,  директор на "Топлофикация-Враца" ЕАД.

Той даде за пример, че само 1% ръст на електронното фактуриране може да доведе до спасяването на 800 000 дървета годишно в световен мащаб и до чувствително намаляване на въглеродните емисии.

Инж.Радослав Михайлов обяви, че се наблюдава засилен интерес от страна на клиентите към новата услуга на Дружеството и разясни, че при желание от страна на абонатите да получават фактурите си на посочена от тях електронна поща, трябва да попълнят предварително „Заявление-декларация” и да я представят в паричен салон на дружеството /ул. „Максим Горки” № 9/. Формулярът може да го получат на място в паричен салон, или да го изтеглят от сайта на Дружеството (https://www.toplo-vr.com) от секция „Нормативни документи”.

"За година броят на клиентите, отказали се от хартиения носител, се увеличава почти двойно. Макар и с малки стъпки в тази посока, първите ползи за околната среда са очевидни.", заяви инж.Михайлов и уточни, че по отношение на енергетиката това е един от основните принципи в насоките на европейските институции за пестенето на  енергия.


 

„Топлофикация-Враца” показа специално  внимание към дамите

по случай 8-ми март

 

            В навечерието на най-красивия женски празник Ръководството на Топлофикация Враца осигури голямо количество цветя в саксия и подари по едно от тях на всяка една дама, посетила административната сграда на Дружеството, за да заплати своя сметка. През целия ден от учреждението излизаха дами с цвете в ръка и широка усмивка.

Всяко едно цвете бе опаковано и бе придружено от сърдечно пожелание по случай Празника на жената, подписано лично от името на Изпълнителния директор на Топлофикация Враца инж. Радослав Михайлов.

„Надяваме се, че през този ден успяхме да зарадваме дамите и чрез нашия жест да стоплим сърцата им и да ги накараме да се усмихнат и почувстват уважавани и ценени!

От името на целия екип на Топлофикация Враца отправям сърдечен поздрав към всички дами и им пожелаваме да бъдат много здрави, винаги щастливи и да бъдат вдъхновители за мъжете до себе си“.

С този поздрав в празничния ден Изпълнителния директор инж. Радослав Михайлов се обърна към всички дами.


ОБЯВА

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ръководството на „ТОПЛОФИКАЦИЯ – ВРАЦА”ЕАД, уведомява всички засегнати лица, че има следното инвестиционно предложение /ИП/:

 

Разширение на инсталацията за високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в ТЕЦ”Градска”  при  „Топлофикация - Враца“ ЕАД – гр. Враца

Разширение на съществуващата инсталация за високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, чрез монтиране на газов бутален двигател, куплиран с електрогенератор и утилизатор.

Новият двигател е с гориво природен газ. Електрическата мощност на генератора е 2,8 MW, а топлината мощност е 3,1 MW. Енергийната ефективност на инсталацията ще е над 75 % . Целта на инвестиционното предложение е увеличаване дела на комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия, намаляване на некомбинираното производство на топлинна енергия от водогрейни котли.

На площадката на ТЕЦ”Градска” съществува инсталация за високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, на базата на два газови двигателя с вътрешно горене, електрогенератори и утилизатори, използващи природен газ. Общата мощност на съществуващата инсталация е :

Електрическа мощност 6,24 MW ( 2 х 3,12 MW );

Топлинна мощност  6,42 MW ( 2 х 3,21 MW );

След реализиране на настоящето инвестиционно предложение на площадката на ТЕЦ”Градска”, инсталациите за високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия ще имат следния капацитет :

Електрическа мощност 9,04 MW ( 2 х 3,12 MW + 1 х 2,8 MW );

Топлинна мощност  9.52 MW ( 2 х 3,21 MW + 1 x 3,1 MW);

Общата енергийна ефективност над 75 %.

Инвестиционното предложение не влиза в противоречие с начина на ползване на съседните имоти. ИП ще се реализира на площадката на „Топлофикация - Враца“ ЕАД – ТЕЦ”ГРАДСКА”, която е с основен предмет на дейност производство на топлинна и електрическа енергия.

Площадката, на която ще се реализира инвестиционното предложение, се намира в Северната промишлена зона на гр.Враца и представлява поземлен имот с идентификатор 12259.1021.45 по кадастралната карта на гр.Враца, одобрена със Заповед №РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра. Имотът е собственост на „Топлофикация – Враца” ЕАД, за което е издаден Акт №6887/21.07.1994г. Географски координати: 43.21453; 23.56526.

Реализирането на ИП няма да доведе до генериране на опасни вещества. 

 

Лице за контакти: Радослав Михайлов  тел.092/66 83 18


 

           ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

 

        Уважаеми дами и господа

        Скъпи съграждани и гости на Враца,

 

     В историята на отечеството ни има много събития и дати, които са поставили основата на националното ни самочувствие като българи. От 3 март 1878 г., българският народ живее своя втори живот. След петвековно робство, унижения, бунтове и въстания нашата Родина, България е свободна. Днес отбелязваме 141 години от Освобождението на България.

      Нека в този тържествен ден на нашата признателност, сведем глави пред подвига и саможертвата на хилядите знайни и незнайни герои, проляли кръвта си за Свободата на България!

       Пожелавам Ви да бъдем българи не само днес, а във всеки ден от нашата велика история и да носим в сърцата си силния героизъм и национална идентичност, който да завещаем на нашите деца!

 

ЧЕСТИТ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК!

 

Инж. Р. Михайлов

Изпълнителен Директор

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

Топлофикация уведомява своите абонати, че на 28.02 от 9.00 до 19.00 часа ще бъде нарушено топлоподаването поради авария на следните адреси:

1 ул. "Екз. Йосиф" №№46,48,77

2.Сграда на РИОСВ

3.бул. " В. Кънчов"№80

4. ОДЗ №9  – и ДЯ №2

5. ул. "Н. Геров" №№2,4

6. бул. "Н. Войводов" № 40


 

СЪОБЩЕНИЕ

“Топлофикация-Враца” ЕАД уведомява своите абонати, че на основание чл. 29 от Наредба за регулиране на цените на топлинната енергия, във връзка с Решение № Ц-19 от 28.12.2018 г. на КЕВР ще внесе предложение за промяна в цените на топлинната енергия и електроенергията считано от 01.01.2019 г, както следва:

- Топлинна енергия с топлоносител гореща вода-87.59 лв./МВтч без ДДС.

- Продажна цена на ел. енергия към ЧЕЗ ЕЛЕКТРО-213.64 лв./МВтч без ДДС.

Обявените цени са при цени на горивата към първото тримесечие на 2019 г.

 

инж. Радослав Михайлов

 

Изпълнителен Директор

 


СЪОБЩЕНИЕ

EЛЕКТРОННИ ФАКТУРИ ЗА БИТОВИ АБОНАТИ НА “ТОПЛОФИКАЦИЯ – ВРАЦА” ЕАД

            Уважаеми господа,

 

        „Топлофикация – Враца” ЕАД уведомява, че предоставя възможността за нов начин на получаване на издаваните фактури за потребена топлинна енергияелектронно, чрез системата E-faktura (https://www.efaktura.bg).      

          При желание да получавате фактурите си на посочена от Вас електронна поща, трябва да попълните предварително „Заявление-декларация” и да го представите в паричен салон на дружеството /ул. „Максим Горки” № 9/. Формуляр може да получите на място в паричен салон, или да изтеглите от нашия сайт (https://www.toplo-vr.com) от секция „Нормативни документи”.По този начин избирайки електронната фактура, Вие допринасяте за опазване на природата и спестяване на ресурси като дървесина, вода и енергия.

 

          За повече информация може да се обадите на тел. 092/ 668 317, 092/ 668 320

 

Инж. Радослав Михайлов

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

 

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

“Топлофикация-Враца” ЕАД уведомява своите абонати, че са налице условията по Наредба № 16-334 за топлоснабдяването за пускане на отоплението за сезон 2018/2019 г. С оглед на влошените метеорологични условия и неблагоприятна прогноза за следващите дни пускането ще става поетапно  от 07.11.2018 г. (сряда) в следния ред, съобразен с нормативната уредба:

- детски и болнични заведения;

- училища;

- битови абонати;

- стопански  учреждения.

“Топлофикация-Враца” ЕАД напомня, че централизираното топлоснабдяване е сред най-екологичните, комфортни и безопасни начини за отопление.

 

Изп. Директор:

/ инж. Радослав Михайлов /

  


СЪОБЩЕНИЕ

“Топлофикация Враца” ЕАД уведомява своите абонати, че има готовност да стартира новия отоплителен сезон. Според изискванията на нормативната уредба общото включване ще започне, когато бъдат изпълнени двете изисквания – три последователни дни със средноденонощна температура по-ниска от +12С и прогноза от НИМХ – БАН за трайно застудяване. Дружеството следи промените и тенденциите и ще реагира съобразно климатичните условия и нормативните изисквания. Абонати в сгради-етажна собственост желаещи предварително пускане на отоплението е необходимо да представят в дружеството заявление и протокол от решение на Общото събрание, подписан от 2/3 от живущите за по-ранно включване на отоплението.

 

Детските заведения, училищата, здравните заведения и стопанските учреждения също могат да поискат предварително пускане на отоплението, като за това е достатъчно директорът да изпрати писмена молба до “Топлофикация Враца” ЕАД.

 

Призоваваме абонатите да приключат ремонтите по вътрешните отоплителни инсталации и да ги запълнят. При запълване вентилите на отоплителните тела трябва да са отворени на максимална степен, за да не се налага допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела след пускане на отоплението, както и да проверят електронните си уреди за дялово разпределение. В случай, че дисплеят им е угаснал, клиентите трябва незабавно да потърсят съдействие от обслужващата ги фирма – топлинен счетоводител.

 

Абонатите, които не са готови за въвеждане на отоплителните  инсталации в режим за отопление да оставят съобщение на подходящо място в абонатната станция.

 

Изп. Директор:

/ инж. Радослав Михайлов /

 

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с промяна на цената на топлинната енергия, утвърдена от Комисията за енергийно и водно регулиране и съгласно клауза в индивидуалните договори за заплащане на топлинната енергия на равни вноски, считано от месец октомври 2018 г. „Топлофикация – Враца” ЕАД автоматично ще преизчисли сумите на следващите равни вноски.

 

Допълнителна информация може да получите на телефони:

092/ 668 317, 092/ 668 320, както и на касите на ул. „Максим Горки” № 9. 

 

ИЗП. ДИРЕКТОР

инж. Радослав Михайлов


 

СЪОБЩЕНИЕ

"Топлофикация-Враца" ЕАД, уведомява своите клиенти, че на 11.10.2018 г., за периода от 08.00 - 16.00 часа ще има смущения в топлоснабдяването поради отстраняване на авария. Извиняваме се за причиненото неудобство.

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

“Топлофикация–Враца” ЕАД уведомява своите абонати,че с РЕШЕНИЕ № Ц-15 от 01.10.2018г.
Комисията за енергийно и водно регулиране, утвърждава изменение на  пределната цена
на топлинната енергия и определя преференциална цена на електрическата енергия,
произведена по комбиниран начин
на  “Топлофикация-Враца“ ЕАД  считано от 01.10.2018 год. както следва:
1. Преференциална цена на електрическата енергия  без ДДС–206,27 лв./ МВтч
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС-84,62 лв./ МВтч

 

С уважение,

инж. Радослав Михайлов

Изп. Директор

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

"Топлофикация-Враца" ЕАД, уведомява своите клиенти, че на 16.08.2018 г. ще има смущения в топлоснабдяването поради извършване на профилактика на основни съоръжения.
Профилактиката ще е за периода от 08.00 - 17.00 часа.

Извиняваме се за причиненото неудобство.

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с преминаване към издаването на електронни фактури за фирмите от бюджетния и стопански сектор, "Топлофикация-Враца" ЕАД уведомява, че е необходимо същите, да извършат регистрация в eFaktura.bg след получено съобщение.


За контакт можете да използвате следните имейли:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.,

както и на тел.: 092 668 314 и 092 668 315

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

 

“Топлофикация–Враца” ЕАД уведомява своите абонати, че изравнителните сметки за консумирана топлинна енергия за сезон 2017/2018 г. са изготвени. Същите могат да бъдат платени в паричен салон на дружеството от 06.07.2018г., както и на касите на Български пощи в гр.Враца и  Изипей в цялата страна.

При неосигурен достъп за отчет и основателни рекламации по отчета на показанията на уредите от абонати по изравнителните сметки, считано до установения срок съгласно Наредба за топлоснабдяване е възможно тяхното преизчисление. След изтичане на срока не се преработват изравнителни сметки.

Равните вноски за сезон 2018/2019 г. ще бъдат от месец юли2018 год. до месец май 2019 год. и последваща изравнителна. Същите ще са изчислени на база реална консумация за сезон 2017/2018 г. при цена на топлинната енергия утвърдена от КЕВР и ще бъдат подновени на всички абонати заплащали по този начин до настоящия момент, които нямат незаплатени присъдени задължения към дружеството. Абонати желаещи да коригират стойността на изчислената равна вноска да заповядат в паричен салон на дружеството на ул. ”Максим Горки” №9 за подписване на писмен договор. Относно регламент за защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни подписани договори ще бъдат предоставяни на хартиен носител само на титуляри на партиди срещу представен документ за самоличност.

На абонати, заплатили повече топлинна енергия от тяхната реална консумация, надвзетите суми, при желание от тяхна страна ще бъдат възстановени при касова наличност във времето от 1330ч. до 1600ч., всеки работен ден или приспадани от бъдещи задължения. Съветваме абонатите с големи суми за възстановяване да се информират за възможността да ги получат след предварителна заявка на телефон 092 668 320  или 092 668 321.

Сумите ще бъдат възстановявани лично на титулярите на партиди срещу представен документ за самоличност или изрично пълномощно с нотариална заверка на подписите на касите в управлението на дружеството.

   

От ръководството

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

“Топлофикация – Враца” ЕАД уведомява своите абонати, че с РЕШЕНИЕ № Ц-10 от 01.07.2018 г.

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърждава изменение на  пределната цена

на топлинната енергия и определя преференциална цена на електрическата енергия,

произведена по комбиниран начин на “Топлофикация - Враца“ ЕАД, считано от 01.07.2018 год.

както следва:

1. Преференциална цена на електрическата енергия  без ДДС

-190,49 лв./ МВтч

2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС

-79,59 лв./ МВтч 

 

С уважение,

инж. Радослав Михайлов

Изп. Директор


 

СЪОБЩЕНИЕ

 

           Уважаеми господа,

        „Топлофикация – Враца” ЕАД предлага на битовите абонати да сключат договори за равни вноски, като начин за заплащане на потребената топлинна енергия. При желание от Ваша страна е необходимо след изготвяне на изравнителните сметки за сезон 17/18, в срок до края на месец юли 2018 г. да подпишете писмен договор.

       Предимствата при плащане на равни месечни вноски са следните:

-          Плащате единадесет равни вноски и дванадесета изравнителна, като същите се определят като 1/12 част от сумата на количеството топлинна енергия за отопление и битово горещо водоснабдяване, определена след изготвяне на годишна изравнителна сметка за предходен отчетен период;

-          По този начин на заплащане дванадесетата изравнителна вноска се явява разлика от начислените вноски и реалното Ви потребление, като в повечето случаи няма отклонения в сумата при идентично потребление спрямо предходен отоплителен сезон;

-          Не зависите от прогнозните начисления на топлинния счетоводител, съобразени с разпоредбите на Наредба за топлоснабдяване;

-          За абонати на реален месечен отчет плащате равномерно през годината;

-          Регулирате по този начин месечните си разходи;

-          Ползвате действащите към момента 8 /осем/ процента отстъпка върху данъчната основа на начисленията за топлинна енергия при внасяне на сумите по договора в срок до последния работен ден на месеца следващ начислението;

 

    При посещението Ви ще бъдете консултирани от служител на дружеството относно размера на равната вноска по договора.

За повече информация може да се обадите на тел. 092/ 668 317, 092/ 668 320, 092/ 668321

 

 

Инж. Радослав Михайлов

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР


 

           УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

           ЧЕСТИТ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК !

      Посрещнете Деня на енергетика със самочувствие и удовлетворение от постигнатото, със сили и устременост за предизвикателствата на настоящето, с нови идеи и вяра за реализация на бъдещи проекти.

Пожелавам на всички много здраве и енергичност, късмет, топлина и успехи в живота.

 

С УВАЖЕНИЕ,
ИНЖ. РАДОСЛАВ МИХАЙЛОВ

Изпълнителен Директор


 

СЪОБЩЕНИЕ

"Топлофикация-Враца" ЕАД, уведомява своите клиенти, че на 05.06.2018 г. ще има смущения в топлоснабдяването, за района на Централна градска част.
Ремонтът ще е за периода от 09.00 - 22.00 часа.

Извиняваме се за причиненото неудобство.


 

СЪОБЩЕНИЕ

"Топлофикация-Враца" ЕАД, уведомява своите клиенти, че на 17.05.2018 г., ще има смущения в топлоснабдяването, за района на ж.к "Дъбника".
Ремонтът ще е за периода от 10.00 - 18.00 часа.

Извиняваме се за причиненото неудобство.


 

СЪОБЩЕНИЕ

"Топлофикация-Враца" ЕАД, уведомява своите клиенти, че на 15.05.2018 г., ще има прекъсване на топлоснабдяването, за района на  МБАЛ "Хр.Ботев", к-с "Химик", Тубдиспансер, бул. "Втори Юни" 62-64, ул. " Ген. Леонов" 74-78 поради отстраняване на авария.
Ремонтът ще е за периода от 09.00 - 17.00 часа.

Извиняваме се за причиненото неудобство.


 

СЪОБЩЕНИЕ

"Топлофикация-Враца" ЕАД, уведомява своите клиенти, че на 11.05.2018 г., ще има прекъсване на топлоснабдяването, за района на  МБАЛ "Хр.Ботев", к-с "Химик", Тубдиспансер, бул. "Втори Юни" 62-64, ул. " Ген. Леонов" 74-78 поради авария.

Извиняваме се за причиненото неудобство.


 

 СЪОБЩЕНИЕ

"Топлофикация-Враца" ЕАД, уведомява своите клиенти, че днес 10.05.2018 г., от 08.00 - 17.00 часа, ще има смущения в топлоснабдяването, за района на централна градска част.

Извиняваме се за причиненото неудобство.


 СЪОБЩЕНИЕ

"Топлофикация-Враца" ЕАД, уведомява своите клиенти, че днес 08.05.2018 г., от 10.00 - 17.00 часа, ще има смущения в топлоснабдяването, за района на МБАЛ "Христо Ботев" и квартал "Химик".

Извиняваме се за причиненото неудобство.

 


СЪОБЩЕНИЕ

     "Топлофикация-Враца" ЕАД, уведомява своите клиенти в Централната част на града, че днес 03.05.2018 г., от 9.00 - 17.00 часа, ще има смущения в топлоснабдяването, за района около ул."Генерал Леонов" и ул."Петропавловска".

 

Извиняваме се за причиненото неудобство.


 

 СЪОБЩЕНИЕ

       "Топлофикация-Враца" ЕАД, уведомява своите клиенти в Централната част на града, че днес 19.04.2018 г., в периода между 8:30 и 19:00 часа ще има смущения в топло подаването, поради отстраняване на авария.

 

Извиняваме се за причиненото неудобство.

 

За повече информация: тел. 092 66 83 16 или 092 66 83 18

 

Изп. Директор

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

" Топлофикация-Враца" ЕАД уведомява своите клиенти в ж.к. "Дъбника", че днес 17.04.2018 г., в периода между 8:30 и 17:00 часа ще има смущения в топлоподаването, поради отстраняване на авария.

 

Извиняваме се за причиненото неудобство.

 

За повече информация: тел. 092 66 83 16 или 092 66 83 18

 

Изп. Директор

 


 

    

                                                                                   ДО

                                                                                                          EТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

 

            Уважаеми господа,

„Топлофикация – Враца” ЕАД, като дружество регистрирано да извършва услугата дялово разпределение предлага на етажната собстеност подмяна на индивидуалните Ви разпределители, както и водомерите за топла вода  със система за ежемесечно дистанционно отчитане на топлинна енергия за отопление с електронни разпределители. При желание от Ваша страна е необходимо упълномощен представител на етажната собственост да представи в дружеството ни решение на общото събрание за подмяна на уредите и подписване на договор за месечен отчет.

Предимствата на системата за дистанционен отчет и на ежемесечното измерване на топлинната енергия спрямо прогнозните начисления са следните:

Не плащате прогнозни начисления и последваща изравнителна сметка;

Получавате ежемесечно сметки за реалната консумация на топлоенергия;

Точно мерене с изключване на външни фактори;

Ефективна защита срещу неправомерно използване на енергия чрез сигнал от уреда при опит за демонтаж;

Регистрира злоупотреби в реално време;

Услугата ежемесечен отчет не се оскъпява допълнително;

Със системата печелим време, пари, комфорт и сигурност;

Без нужда от достъп до апартамента;

При масова подмяна монтажа е безплатен;

Едновременно отчитане на всички уреди в сградата.

 

    Цената на един уред е 35.00 лв. с ДДС и е платима в деня на монтажа, за което ще получите платежен документ. Абонати с вече подменени уреди оборудвани с радиомодул, заплащат услугата активиране на радиофункция – 6.00 лв. Клиентите желаещи да заплатят уредите на разсрочено плащане е необходимо да сключат индивидуален договор за покупко – продажба. В този случай уредите ще се заплатят на три равни вноски без оскъпяване. Първата вноска е платима в деня на монтажа.

 

 

За повече информация може да се обадите на тел. 092/ 668 317, 092/ 668 313

Инж. Радослав Михайлов

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

 
        

                                                         


 

                                                          СЪОБЩЕНИЕ   

 

    “Топлофикация-Враца” ЕАД уведомява своите абонати в сгради-етажна собственост,че считано от 10.04.2018г. /вторник/ започва поетапно спиране на отоплението, тъй като са налице изискванията от Общите условия за продажба на топлинна енергия и  на Наредба № 16-334 за топлоснабдяването – три последователни дни със средноденонощна температура над +12 С и прогноза за трайно затопляне на времето. При желание от страна на клиентите, отоплението в отделните сгради може да остане включено до посочена от тях дата. За тази цел е необходимо да има решение на общото събрание на етажната собственост и подадено заявление в дружеството.

      След приключване на отоплителния сезон за абонати на прогнозни начисления ще стартира кампанията за отчитане на уредите за дялово разпределение и изготвянето на изравнителните сметки за периода 1 май 2017 г. – 30 април 2018 г. В тази връзка „Топлофикация–Враца” ЕАД призовава клиентите своевременно да осигурят достъп до жилището си на една от двете дати за безплатен отчет с цел бързо и коректно изготвяне на изравнителните сметки. За допълнителна информация, хората могат да се свържат със съответния топлинен счетоводител за информация свързана с отчета и за заявка на индивидуален отчет, който се заплаща според ценоразписа на фирмата.

 

инж. Радослав Михайлов

Изпълнителен Директор

                                                 


 

 

                                                          СЪОБЩЕНИЕ

„Топлофикация Враца” –ЕАД, уведомява  своите абонати,че на 14.03.2018 г

от 10.00 ч. до 14.00 ч. ще има смущения в топлоподаването за следните райони:

 

Комплекс „Химик”, Тубдиспансер,  МБАЛ „Хр. Ботев”, Дом „Майка и дете”,

ул. „Г. Апостолов „ № 1, бул. „2-ри юни” №№58,60,62,64, ул. „ген. Леонов” №№74,76.


 

                                                           СЪОБЩЕНИЕ

 

“Топлофикация Враца” ЕАД уведомява своите абонати, че на основание чл. 29 от Наредба за регулиране

на цените на топлинната енергия, във връзка със започване на нов регулаторен период ще внесе

предложение в КЕВР за промяна в цените на топлинната енергия и електроенергията считано от 01.07.2018

г., както следва:

 

- Топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 79.55 лв./МВтч без ДДС.

- Продажна цена на ел. енергия към ЧЕЗ ЕЛЕКТРО – 184.20 лв./МВтч без ДДС.

 

Обявените цени са  при цени на горивата към първото тримесечие на 2018 г.

Предложението ще бъде внесено в КЕВР за разглеждане и утвърждаване, считано от 01.04.2018 г.

 

инж. Радослав Михайлов

Изпълнителен Директор

                                


 

                                             СЪОБЩЕНИЕ

 

“Топлофикация Враца” ЕАД уведомява своите абонати, че са налице условията по Наредба № 16-334 от 6 април 2007г. за топлоснабдяването и пускане на отоплението за сезон 2017/2018 г., във връзка с влошените метеорологични условия и неблагоприятната прогноза за следващите дни. Пускането ще става поетапно  от 27.10.2017 г. (петък) в следния ред:

- детски и болнични заведения;

- училища;

- битови абонати;

- стопански  учреждения.

 

Изп. Директор:

/ инж. Радослав Михайлов /

                           

 


 

                                           СЪОБЩЕНИЕ

“Топлофикация – Враца” ЕАД уведомява своите абонати, че на 24.10.2017г. и 26.10.2017г.  за времето от 08.00 часа до 17.00 часа в ЦГЧ ще има смущения в топлоподаването.

                                         

 


 

                                           СЪОБЩЕНИЕ  

“Топлофикация Враца” ЕАД уведомява своите абонати, че има готовност да стартира новия отоплителен сезон. Според изискванията на нормативната уредба общото включване ще започне, когато бъдат изпълнени двете изисквания-три последователни дни със средноденонощна температура по-ниска от +12С и прогноза от НИМХ–БАН за трайно застудяване. Дружеството следи промените и тенденциите и ще реагира съобразно климатичните условия и нормативните изисквания. Абонати в сгради-етажна собственост желаещи предварително пускане на отоплението е необходимо да представят в дружеството заявление и протокол от решение на Общото събрание, подписан от 2/3 от живущите за по-ранно включване на отоплението.

Детските заведения, училищата, здравните заведения и стопанските учреждения също могат да поискат предварително пускане на отоплението, като за това е достатъчно директорът да изпрати писмена молба до “Топлофикация Враца” ЕАД. Призоваваме абонатите да приключат ремонтите по вътрешните отоплителни инсталации и да ги запълнят. При запълване вентилите на отоплителните тела трябва да са отворени на максимална степен, за да не се налага допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела след пускане на отоплението, както и да проверят електронните си уреди за дялово разпределение. В случай, че дисплеят им е угаснал, клиентите трябва незабавно да потърсят съдействие от обслужващата ги фирма – топлинен счетоводител.

Абонатите, които не са готови за въвеждане на отоплителните  инсталации в режим за отопление да оставят съобщение на подходящо място в абонатната станция.

 

Изп. Директор:

 

/ инж. Радослав Михайлов /

 

 

 


 

                                          СЪОБЩЕНИЕ

“Топлофикация – Враца” ЕАД уведомява своите абонати, че на 12.10.2017 г. за времето от 07.00 часа до 17.00 часа в ЦГЧ ще има смущения в топлоподаването.

                                          


 

                                          СЪОБЩЕНИЕ

„Топлофикация-Враца” ЕАД, уведомява своите абонати, живущи на адреси:
ул.”Ген.Леонов”№65;75;60;62
ул.”Екз.Йосиф” № 20;59;61;63, ул.”Г.Бързашки” №16, ул”Речка” №8, ул.”Грънчарска” №6; ул.”Одрин” № 3; ул.”Баба Йота” №2, че на 15.08.2017 година от 07.00 до 19.00 часа ще има смущения в топлоподаването
.

 


 

                                            СЪОБЩЕНИЕ

“Топлофикация – Враца” ЕАД уведомява своите абонати, че на 08.08.2017 г. за времето от 06.30 часа до 19.30 часа ще има смущения в топлоподаването.

 


 

                                           СЪОБЩЕНИЕ

“Топлофикация – Враца” ЕАД уведомява своите абонати, че изравнителните сметки за консумирана топлинна енергия за сезон 2016/2017 г. са изготвени. Същите могат да бъдат платени в паричен салон на дружеството от 06.07.2017г., както и на касите на Български пощи в гр.Враца и Изипей АД в цялата страна.

При неосигурен достъп за отчет и основателни рекламации от абонати, относно изравнителните сметки считано до 29.09.2017 г. (ПЕТЪК) е възможно тяхното преизчисление.

Равните вноски за сезон 2017/2018 г. ще бъдат от месец юли 2017 год. до месец май 2018 год. и последваща изравнителна. Същите ще са изчислени на база реална консумация за сезон 2016/2017 г. при цена на топлинната енергия утвърдена от КЕВР и ще бъдат подновени на всички абонати заплащали по този начин до настоящия момент. Абонати желаещи да коригират стойността на изчислената равна вноска да заповядат в паричен салон на дружеството на ул.”Максим Горки” №9 за преподписване на договор.

На абонати, заплатили повече топлинна енергия от тяхната реална консумация, надвзетите суми, при желание от тяхна страна ще бъдат възстановени при касова наличност във времето от 1330ч. до 1600ч., всеки работен ден или приспадани от бъдещи задължения. Съветваме абонатите с големи суми за възстановяване да се информират за възможността да ги получат след предварителна заявка на телефон  092 668 320; 092 668 321 и 0888 077 044.

Сумите ще бъдат възстановявани лично на титулярите на партиди срещу представен документ за самоличност или изрично пълномощно с нотариална заверка на подписите на касите в управлението на дружеството.

 

От ръководството


 

СЪОБЩЕНИЕ

“Топлофикация – Враца” ЕАД уведомява своите абонати, че с РЕШЕНИЕ № Ц-18 от 01.07.2017 г. 

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърждава изменение на  пределната цена на

топлинната енергия и определя преференциална цена на електрическата енергия, произведена по

комбиниран начин на  “Топлофикация- Враца “ ЕАД  считано от 01.07.2017 год. както следва:

 

 

1. Преференциална цена на електрическата енергия  без ДДС – 178,40 лв./ МВтч, в т.ч.

       - индивидуални разходи за единица енергия – 140,40 лв./ МВтч ;

       - добавка по чл.33, ал. 3 от ЗЕ – 38,00 лв./ МВтч ;

 

 

      2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС

     -  75,50 лв./ МВтч


 

СЪОБЩЕНИЕ

“Топлофикация – Враца” ЕАД уведомява своите абонати, че във връзка с промяна на цената на топлинната енергия започва извънреден отчет на общите топломери и водомери в абонатните станции на всички топлоснабдени сгради в града. До 10.04.2017 г. вкл. техниците ще посетят всички сгради и ще извършат междинен отчет, като показанията ще бъдат записани на констативен протокол в абонатната станция.

За абонати, сключили договор с “Топлофикация – Враца” ЕАД за месечен отчет по дялово разпределение на топлоенергията ще се  извърши отчет на индивидуалните водомери за топла вода без предварително известяване на 10.04.2017 г. след 18⁰⁰ ч.

Самоотчети на индивидуални водомери по желание на клиентите в периода до 11.04.2017 г.се приемат на телефони 092/668313 и 0888077044.


 

СЪОБЩЕНИЕ

“Топлофикация – Враца” ЕАД уведомява своите абонати, че с РЕШЕНИЕ № Ц-6 от 07.04.2017 г.  Комисията за енергийно и водно регулиране утвърждава изменение на  пределната цена на топлинната енергия и определя преференциална цена на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин на  “Топлофикация- Враца “ ЕАД  считано от 07.04.2017 год. както следва: 

1. Преференциална цена на електрическата енергия  без ДДС – 175,92 лв./ МВтч, в т.ч.

       - индивидуални разходи за единица енергия – 137,92 лв./ МВтч ;

       - добавка по чл.33, ал. 3 от ЗЕ – 38,00 лв./ МВтч ;

  2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС

     -  73,37 лв./ МВтч

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

“Топлофикация Враца” ЕАД уведомява своите абонати в сгради – етажна собственост, че считано от 31.03.2017г. /петък/ започва поетапно спиране на отоплението, тъй като са налице изискванията от Общите условия за продажба на топлинна енергия и  на Наредба № 16-334 за топлоснабдяването – три последователни дни със средноденонощна температура над +12 С и прогноза за трайно затопляне на времето. При желание от страна на клиентите, отоплението в отделните сгради може да остане включено. За тази цел е необходимо да има решение на общото събрание на етажната собственост. На основание на това решение упълномощено лице подава заявление в дружеството до 30.03.2017г./включително/.

 

 

инж. Радослав Михайлов

Изпълнителен Директор


СЪОБЩЕНИЕ

Топлофикация-Враца” ЕАД, уведомява своите абонати, че на 24.02.2017 г. за времето от 8.00 до 17.00 часа ще бъде преустановено топлоподаването в ж.к „Дъбника” за блокове с номера от 1 до 17 и бл. 147, блокове „Орбита” с номера от 3 до 7.
Без топлоподаване остават сградите на КАТ, Поща, училище „Цв.Кръстенякова” и
ОДЗ 4 и ОДЗ 5.

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

„Топлофикация-Враца” ЕАД, уведомява своите клиенти, че поради извършване на ремонтни дейности на топлопровод, ще бъде прекъснато топлоподаването до 17.00 часа за района на:

ж.к „Дъбника” № 7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;147

„Орбити” № 3;4;5;6;7

Училище „Н.Войводов” и ОДЗ „Зора”

Създадена е необходимата организация за приключването на ремонтните дейности и възстановяване на топлоподаването.

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

         “Топлофикация Враца” ЕАД, уведомява своите абонати, че са налице условията по Наредба № 16-334 от 6 април 2007 г. за топлоснабдяването.

Пускане на отоплението за сезон 2016/2017 г. във връзка с влошените метеорологични условия и неблагоприятната прогноза за следващите дни, ще става поетапно от 20.10.2016 г. (четвъртък) в следния ред:

- детски и болнични заведения;

- училища;

- битови абонати;

- стопански  учреждения.

       

 


 


СЪОБЩЕНИЕ

„Топлофикация-Враца” ЕАД, уведомява своите абонати, че има готовност да стартира новия отоплителен сезон. Според изискванията на нормативната уредба, общото включване ще започне, когато бъдат изпълнени двете изисквания-три последователни дни със средноденонощна температура по-ниска от +12 0С и прогноза от НИМХ-БАН за трайно застудяване.Абонати в сгради-етажна собственост желаещи предварително пускане на отоплението е необходимо да представят в дружеството заявление и подписано решение от Общото събрание за по-ранно включване на отоплението.

            Детските заведения, училищата, здравните заведения и стопанските учреждения също могат да поискат предварително пускане на отоплението, като за това е достатъчно директорът да изпрати писмена молба до „Топлофикация-Враца” ЕАД.

Призоваваме абонатите да приключат ремонтите по вътрешните отоплителни инсталации и да ги запълнят. При запълване вентилите на отоплителните тела трябва да са отворени на максимална степен, за да не се налага допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела след пускане на отоплението, както и да проверят уредите си за дялово разпределение. В случай, че дисплеят им е угаснал, клиентите трябва незабавно да потърсят съдействие от обслужващата ги фирма-топлинен счетоводител.

Абонатите, които не са готови за въвеждане на отоплителните инсталации в режим на отопление да оставят съобщение на подходящо място в абонатната станция.


 

                                         СЪОБЩЕНИЕ15.09.2016 г.

Топлофикация-Враца”ЕАД, уведомява своите клиенти, че поради извършване на ремонтни дейности на топлопровод, ще бъде прекъснато топлоподаването за района на:

ж.к ”Младост”, к-с „Иван Кинов”, МБАЛ „Хр.Ботев”АД и прилежащия район, к-с „Химик”, в района на Тубдиспансер, „Дом Майка и Дете” до 16.30 часа.

Създадена е необходимата организация за приключването на ремонтните дейности и ще се работи до възстановяване на топлоподаването.

„Топлофикация-Враца” ЕАД поднася извинения на засегнатите клиенти.


 

 

                              СЪОБЩЕНИЕ

 

„Топлофикация-Враца” ЕАД съобщава на своите абонати, че на 31.08.2016г. от 08:00 до 20:00 часа

ще бъде спряно топлоподаването в целият град поради планирана профилактика.
Моля да ни извините за причиненото неудобство.


 

 


 

СЪОБЩЕНИЕ               

„Топлофикация-Враца” ЕАД  уведомява своите абонати, че с РЕШЕНИЕ № Ц-18 от 30.06.2016г. Комисията за енергйно и водно регулиране утвърждава изменение на пределната цена на топлинната енергия и определя преференциалната цена на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин на "Топлофикация-Враца" ЕАД считано от 01.07.2016г. както следва:

1. Преференциална цена на електрическата енергия без ДДС - 155,80лв./МВтч, в т.ч

- индивидуални разходи за единица енергия - 117.80лв./МВтч

- добавка по чл.33, ал.3 от ЗЕ - 38.00лв./МВтч

2. Еднокомпонентна цена  на топлинна енергия  с топлоносител гореща вода без ДДС - 58,97лв./МВтч


 

 

СЪОБЩЕНИЕ                   

„Топлофикация-Враца” ЕАД съобщава на своите абонати, че на 29.06.2016г. от 08:00 до 17:00 часа в ж.к. „Дъбника” ще бъде спряно топлоподаването, а в ЦГЧ ще има смущения, поради авария.


                 

СЪОБЩЕНИЕ               

 

 "Топлофикация - Враца" ЕАД уведомява своите абонати, че с РЕШЕНИЕ № Ц - 5 от 31.03.2016година. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърждава изменение на пределната цена на топлинната енергия, произведена по комбиниран начин на "Топлофикация - Враца" ЕАД съчитано от 01.04.2016година. 

1. Преференциална цена на електрическата енергия без ДДС - 158,18лв./ МВтч, в т.ч.

-индивидуални разходи за единица енергия - 158,18лв./ МВтч

- добавка по чл.33, ал.3 от ЗЕ - 43,00лв./ МВтч

2. Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода без ДДС - 61,60лв./МВтч


СЪОБЩЕНИЕ                    

 

“Топлофикация – Враца” ЕАД уведомява своите абонати, че с РЕШЕНИЕ № Ц-034 от 30.09.2015 г. 

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърждава изменение напределната цена на

топлинната енергия и определя преференциална цена на електрическата енергия,

произведена по комбиниран начин на  “Топлофикация- Враца “ ЕАД  считано от 01.10.2015 год. както следва:

 

1. Преференциална цена на електрическата енергия  без ДДС – 192,82 лв./ МВтч, в т.ч.

 

- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 137,82 лв./ МВтч ;

- добавка по чл.33, ал. 3 от ЗЕ – 55,00 лв./ МВтч

     2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС

-  69,63 лв./ МВтч

 

С уважение,

инж. Радослав Михайлов

Изп. Директор


 

 

23.07.2015г.

                 Служителите на „Топлофикация – Враца“ ЕАД излязоха на протест

срещу проекта за изменение и допълнение на закона за енергетиката. Мълчаливият протест беше придружен с консумация на чаша студена вода. Така работниците в дружеството искаха да покажат, че не приемат и ca категорично против промените, които предвиждат създаване на фонд "Сигурност на електроенергийната система" и разходите, които трябва да правят за постъпленията в него.

Над 60 човека се събраха пред административната сграда на дружеството. Те коментираха, че са крайно обезверени и са загубили всякаква надежда да се борят с тежката държавна машина, която смазва всичко по пътя си. „Няма такава държава“, категорични са протестиращите. Скептичен за промяна беше и самият директор на врачанското дружество Радослав Михайлов, който заяви, че не вижда изход от ситуацията и възможност за реално решаване на проблемите. „Топлофикация-Враца" ЕАД осигурява топлинна енергия за над 11 100 битови, 124 бюджетни и 287 стопански потребители в най-бедния регион на България.

Според служителите на дружеството промените ще влошат допълнително тежкото финансовото състояние на „Топлофикация - Враца", породено от постоянния недостиг на оборотни средства за авансово плащане на природния газ и закъсняващите плащания на топлинната енергия от потребителите. За всеки е ясен резултатът - задълбочаващи се финансови и технически проблеми, водещи до невъзможност за изпълняване на лицензионните задължения.    

 


 

                                                             ДО МЕДИИТЕ

                                                                ПРОТЕСТ

Ние, работниците и служителите на „Топлофикация Враца”ЕАД не приемаме и  категорично протестираме срещу проекта за изменение и допълнение на Закона за енергетика,  който предвижда създаване на Фонд ”Сигурност на електроенергийната система” и разходите, които трябва да правим за постъпленията в него.

Със създаването на Фонд ”Сигурност на електроенергийната система” и вноските в размер на 5% от ежемесечните приходи от продажба на електрическа енергия се продължава политиката на рестрикции по отношение на топлофикационните дружества.

„Топлофикация-Враца” ЕАД  осигурява топлинна енергия за над 11100 битови, 124 бюджетни и 287 стопански потребители в най-бедния регион на България.

Промените ще влошат допълнително тежкото финансовото състояние на „Топлофикация – Враца”ЕАД, породено от постоянния недостиг на оборотни средства за авансово плащане на природния газ и закъсняващите плащания на топлинната енергия от потребителите.За всеки е ясен резултата -  задълбочаващи се  финансови и технически проблеми водещи до невъзможност да изпълняваме лицензионните си задължения.

Заявяваме, че на 23.07.2015г. от 13,00ч. до 14,00ч. пред Управлението на „Топлофикация – Враца”ЕАД  ще проведем мълчалив протест срещу промените, с които се създава Фонд ”Сигурност на електроенергийната система”.

Оставаме в готовност да предприемем и други позволени от закона действия, с които да покажем несъгласието си  с провежданата политика в областта на енергетиката и да защитим на правото си на работа в „Топлофикация-Враца” ЕАД.

 гр. Враца                                                                                 От работниците и служителите на

                                 „Топлофикация – Враца” ЕАД


 

 

Изравнителни сметки Топлофикация Враца 2015

 

“Топлофикация – Враца” ЕАД” уведомява своите абонати, че изравнителните сметки за

консумирана топлинна енергия за сезон 2014/2015 г. са готови. Същите са  качени

 

на касите на дружеството на 06.07.2015 г.

 

При осонователни рекламации от абонати, относно изравнителните сметки считано до 2

1.08.2015 г. (ПЕТЪК) е възможно тяхното преизчисление.

 

Равните вноски за сезон 2015/2016 г. ще бъдат от месец юли 2015 год. до месец

май 2016 год. и последваща изравнителна . Същите ще бъдат изчислени на база

реална консумация за сезон 2014/2015 г. и ще бъдат подновени на всички абонати

заплащали по този начин до сега. Абонати, които не желаят да продължават да

заплащат по този начин трябва да декларират това в дружеството ни, а  абонати

желаещи от сега да заплащат на равни вноски трябва да сключат договор в отдел

“Инкасо” на “Топлофикация – Враца” ЕАД до 31.07.2014 г.

 

На абонати, заплатили повече топлинна енергия от тяхната реална

консумация, надвзетите суми, при желание от тяхна страна ще бъдат

възстановени при касова наличност във времето от 1300ч. до 1600ч., всеки

работен ден. Съветваме абонатите с големи суми за възстановяване да се

информират за възможността да ги получат на телефон  092 668 320  и 092

 668 321.

 

Сумите ще се възстановяват срещу документ за самоличност на титуляра на

партидата на касите в управлението на дружеството.

 


 

Ръководството на “Топлофикация – Враца” ЕАД

 

уведомява своите абонати, че с РЕШЕНИЕ № Ц-025 от 30.06.2015 г.

Комисията за енергийно и водно регулиране, утвърждава изменение на  пределната цена на

топлинната енергия и определя преференциална цена на електрическата енергия,

произведена по комбиниран начин на 

“Топлофикация- Враца “ ЕАД  считано от 01.07.2015 год. както следва:

      1. Преференциална цена на електрическата енергия  без ДДС – 206,53 лв./ МВтч,  т.ч.

- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 146,53 лв./ МВтч ;

       - добавка по чл.33, ал. 3 от ЗЕ – 60,00 лв./ МВтч

       2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС 72,46 лв./ МВтч

 


                                По-евтино парно и топла вода от 1 Юли

  Влизат в сила новите цени на топлата вода за  клиентите на всички топлофикационни дружества в страната.

  За клиентите на Топлофикация Враца цената се намалява с почти 5 на сто, за Бургас - с 13,5 на сто, за Велико Търново – с 12 на сто. За клиентите на Топлофикация Пловдив намалението на цената на топлофикационната услуга е 1,74 процента, за Плевен - 9,83 процента, за Далкия Варна - 1,52 процента, за София - 6  процента.

  Клиентите на Топлофикация Перник ще плащат с 10,17 процента по-евтино парно и топла вода, в Сливен намалението на цената е с 8,55 на сто, в Габрово - с 26 на сто, а в Разград – с 6,66 на сто.

Шефът на КЕВР обяви, че ниските цени на парното ще останат и през зимата.

  Решението на КЕВР е спрямо действащите цени на топлофикациите от 1 април 2015 г.

  Спрямо 1 юли миналата година намалението за клиентите е още по-голямо, като за Враца то е почти 12 на сто, за Пловдив - 9.56 на сто, за Плевен - 10.7 на сто, за Бургас - 13.5 на сто, за София е 13 на сто, във Варна - 10 на сто,Велико Търново - 16 на сто, Разград - 14 на сто, Русе - 0.6 на сто, Перник - около 11 на сто, Сливен - 8.5 на сто, Габрово - 2.6 на сто.Copyright © 2015 Топлофикация Враца ЕАД